Kolejny krok w kierunku uruchomienia Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych

4 grudnia 2014, 08:51 Bezpieczeństwo
Dron

3 grudnia br. na zorganizowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego spotkaniu powołano grupę inicjatywną do spraw przygotowania koncepcji oraz uruchomienia Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. W jej skład weszli przedstawiciele polskiej nauki, przemysłu oraz użytkowników technologii bezzałogowych.

Narodowy Program Systemów Bezzałogowych stanowić ma platformę współpracy i dialogu wspomnianych środowisk. Ma ona na celu promowanie i koordynowanie rozwoju w Polsce technologii bezzałogowych. Technologie te powinny stać się jednym z priorytetów modernizacyjnych polskiej gospodarki nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale także  pozostałych jej gałęzi. Jak mówił w czasie spotkania szef BBN minister Stanisław Koziej, bezzałogowce są bez wątpienia technologią przyszłości, a intencją Programu jest także inspirowanie myślenia o rozwoju bezzałogowców w perspektywie wieloletniej.

Patronem prowadzonych prac jest Prezydent RP Bronisław Komorowski, który wiosną tego roku podczas odprawy kierowniczej kadry Sił Zbrojnych mówił o potrzebie inwestowania w technologie bezzałogowe, jednocześnie stawiając BBN zadanie przygotowania konkretnych rozwiązań i propozycji w tym obszarze.

Docelowo pracami Narodowego Programu kierować powinien Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli nauki, przemysłu i użytkowników. Wyłonić go ma powołana dziś grupa inicjatywna, do której zadań będzie także należało doprecyzowanie założeń programu.

Powołanie Komitetu Sterującego planuje się na początku 2015 r.

W 2014 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadziło w gronie różnorodnych środowisk szereg spotkań poświęconych systemom bezzałogowym. Zakłada się, że Polska w skali międzynarodowej ma szansę stać się wiodącym producentem systemów bezzałogowych. Rozwój tej innowacyjnej i perspektywicznej branży jest też szansą na dokonanie technologicznego skoku polskiego potencjału badawczo-produkcyjnego w sferze obronności oraz na płaszczyźnie pozamilitarnej. Polska, która już dziś dysponuje wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie bezzałogowców, powinna projektować i produkować własne systemy, a dopiero tam, gdzie jest to niezbędne, opierać się na współpracy z producentami międzynarodowymi, np. w ramach europejskiego programu bezzałogowców.

Szczególną przesłanką wspierania narodowych rozwiązań jest bezwzględny wymóg posiadania własnych, narodowych informatycznych systemów kierowania i zarządzania bezzałogowcami, co związane jest z wykorzystywaniem ich przez Siły Zbrojne oraz służby bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego