Komisja sprawdzi, czy wsparcie Czech dla Elektrowni Dukovany jest legalne

1 lipca 2022, 06:15 Alert

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie, aby ocenić, czy wsparcie publiczne, jakiego władze Czech zamierzają udzielić budowie nowej elektrowni jądrowej Dukovany, jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Wsparcie Czech dla Elektrowni Dukovany

Beneficjentem pomocy ma być Elektrarna Dukovany II (EDU II), spółka powołana do realizacji projektu, która w całości należy do Grupy CEZ – głównego operatora w Czechach, w którym rząd posiada około 70 proc. udziałów.
W marcu Czechy zgłosiły KE plan wsparcia budowy i eksploatacji nowej elektrowni jądrowej Dukovany o mocy do 1200 MW. Nowa elektrownia, która powinna rozpocząć działalność w 2036 roku, ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Czech i krajów sąsiednich, przyczyniając się do dekarbonizacji sektora energetycznego i dywersyfikacji czeskiego miksu energetycznego.

Władze Czech planują wesprzeć budowę nowej elektrowni jądrowej za pomocą trzech środków: niskooprocentowanej, zwrotnej pożyczki państwowej, która ma pokryć 100 procent kosztów budowy (około 7,5 mld euro); umowy zakupu energii pomiędzy EDU II a spółką państwową na czas trwania projektu (60 lat; według władz czeskich obniżyłoby to cenę zakupu energii i umożliwiło dostosowywanie cen co 5 lat); oraz mechanizmu ochrony Grupy CEZ i państwa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń (np. zmiana czeskiego prawa i uniemożliwienie realizacji projektu). Wkład Grupy CEZ w projekt wyniesie około 0,18 miliarda euro.

W oparciu o swoją wstępną ocenę KE uznała projekt za konieczny i uważa, że pomoc ułatwi rozwój działalności gospodarczej. Niemniej jednak istnieją wątpliwości, czy środek jest w pełni zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Z tego powodu KE postanowiła wszcząć szczegółowe dochodzenie.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

Czechy ogłosiły przetarg na rozbudowę elektrowni jądrowej Dukovany