Komisja finansów za zmianami w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych

28 września 2017, 06:15 Alert
_Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów PGNiG gaz ropa energetyka
fot. PGNiG

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę wniosek resortu energii o wprowadzenie zmian w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na 2017 r. Fundusz chce wykorzystać na zakupy dodatkowe 349 mln zł.Wniosek ten złożył resort energii. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski tłumaczył, że prośba o pozytywną opinię komisji dotyczy trzech „zwiększeń”

„Pierwsze dotyczy funduszu związanego z paliwami, gdzie zwiększamy możliwości zaangażowania środków na poziomie ponad 349 mln zł. Jest to związane z nowym systemem rotacji wymiany paliw” – mówił wiceminister.

Wyjaśnił, że spowodowało to, iż – dzięki szybszej rotacji, zakupom i sprzedaży – fundusz osiągnął większe planowane dochody. „Stąd jest prośba, aby możliwość tych zwiększonych dochodów móc wykorzystać na kolejnych zakupach” – poinformował Tobiszowski.

Wskazał, że druga pozycja z wniosku związana jest z tym, że firmy – dzięki uszczelnieniu rynku paliw – mają większy obrót i zarazem płacą wyższe opłaty, tzw. składki. „W zapasach nam się pojawiły z tych składek większe przychody, te przychody są większe o ponad 114 mln zł. I stąd jest prośba o zaopiniowanie pozytywne, abyśmy mogli te zwiększone przychody wprowadzić do Agencji i skorzystać z nich, jako zwiększenie budżetu” – uzasadniał Tobiszowski.

Dodał, że związek z tymi dwiema pozycjami ma trzecia, dotycząca wyższych o niespełna 7 mln zł kosztów, związanych z pobieraniem i badaniem próbek. „Ze względu na zwiększenia zakresu i wolumenu, automatycznie zwiększył się zakres kontroli i zwiększył się zakres środków w ramach nadzoru zapasów obowiązkowych o niespełna 7 mln zł” – dodał wiceminister.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i zgodziła się na proponowane zmiany w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na 2017 r.

Polska Agencja Prasowa