Komisja wspiera budowę terminalu LNG w Chorwacji

29 września 2017, 07:30 Alert
Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG
Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG

Europa Środkowo-Wschodnia zacieśnia współpracę energetyczną, która zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Pomoc w realizacji tego celu oferuje Unia Europejska.

Projekt chorwackiego terminalu LNG na wyspie Krk otrzymał dofinansowanie ze środków unijnego funduszu „Łącząc Europę”. Jak informuje unijna Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), umowa na udzielenie 101 mln euro na finansowanie instalacji została podpisana 28 września. Środki mają zostać przeznaczone na analizy dotyczące wykorzystania pływającej jednostki FSRU, a także na samą budowę instalacji.

Odpowiedzialna za realizację projektu państwowa spółka LNG Hrvatska zaprosiła podmioty do wzięcia udziału w przetargu na zakup FSRU, budowę nabrzeża oraz infrastruktury rurociągowej. Zgodnie z harmonogramem terminal ma rozpocząć działalność na początku 2020 roku. Jego przepustowość ma wynosić 2,6 mld m sześc. rocznie.

Warto zaznaczyć, że wraz z terminalem LNG w Świnoujściu chorwacka instalacja będzie istotną częścią Korytarza Gazowego Północ–Południe. Dzięki dodatkowej rozbudowie połączeń gazowych między państwami Europy Środkowo-Wschodniej umożliwi ona dywersyfikację źródeł dostaw gazu do tej części kontynentu. Wzmocni tym samym bezpieczeństwo energetyczne wspomnianego regionu poprzez zmniejszenie dostaw rosyjskiego paliwa. Umożliwi to również większą integrację regionalnych rynków surowca.

Europa Środkowo-Wschodnia zacieśnia współpracę

W tym kontekście warto odnotować rosnącą współpracę państw regionu w kwestiach energetycznych. W trakcie czwartego spotkania grupy wysokiego szczebla ds. połączeń gazowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC), które odbyło się w Bukareszcie, a w którym udział wzięło dziewięć państw członkowskich Unii Europejskiej oraz osiem państw-stron Wspólnoty Energetycznej, podpisano memorandum, które ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy energetycznej. Chodzi m.in. o wspólne stanowisko w sprawie rynków energii, efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W dokumencie wymieniono również listę priorytetowych projektów budowy połączonego, regionalnego rynku energii elektrycznej, a także wskazano konkretne działania na rzecz zwiększenia wykorzystania OZE oraz inwestycji w efektywność energetyczną.

Za priorytetowe projekty uznano: Gazociąg Transadriatycki (gazociąg z Grecji do Włoch przez terytorium Albanii oraz Morze Adriatyckie), Gazociąg Grecja-Bułgaria, Gazociąg Bułgaria-Serbia, rozbudowę bułgarskiego systemu przesyłowego, rozbudowę rumuńskiego systemu przesyłowego (część gazociągu BRUA – Bułgaria-Rumunia-Węgry-Austria), terminal Krk LNG oraz budowę infrastruktury umożliwiającej dostawę surowca do Węgier . Jako potencjalne projekty wskazano połączenie morskich złóż gazu w Rumunii z tamtejszą siecią przesyłową, nowy terminal LNG w Grecji a także połączenie gazowe między Chorwacją a Serbią.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosza Szefczovicza współpraca w ramach CESEC jest przykładem sukcesu, który udowadnia, że rozwiązaniem jest solidarność. Zaznaczył jednocześnie, że uwzględniając szybki progres w sektorze gazu, regionalna współpraca jest rozszerzana na sektory energii elektrycznej, OZE i efektywności energetycznej.

Z kolei według unijnego komisarza ds. energii i klimatu Miguela Ariasa Cañete dzięki współpracy na najwyższym politycznym poziomie oraz w wyniku przemyślanego wykorzystania środków unijnych kontynuowana będzie budowa potrzebnej regionowi infrastruktury energetycznej. Jego zdaniem dzięki rozszerzeniu współpracy w ramach CESEC poza obszar gazu zapewnione będą: skuteczny dostęp do alternatywnych źródeł energii, promocja konkurencji i niższe ceny energii. Podkreślił przy tym, że przyczyni się to do dekarbonizacji regionalnej gospodarki.

LNG World News/Komisja Europejska/Piotr Stępiński