Inspektorat Uzbrojenia odpiera zarzuty Wprost ws. przetargu na śmigłowce

18 sierpnia 2015, 09:00 Bezpieczeństwo

W poniedziałek w Inspektoracie Uzbrojenia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa szefa Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adama Dudy,  odnosząca się do publikacji tygodnika „WPROST” o realizacji postępowania na pozyskanie śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP.

Podczas konferencji szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adam Duda przekazał mediom oświadczenie.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Inspektorat Uzbrojenia – jako jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej – odpowiada za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP.

W nawiązaniu do opublikowanego w numerze 34/2015 tygodnika „Wprost” artykułu pana Cezarego Bielakowskiego, zatytułowanego „Caracal napędzany obietnicami”, oświadczam, że:

  1. Artykuł zawiera szereg nieprawdziwych i nieprecyzyjnych informacji, dotyczących przebiegu tego przetargu. Żaden z zarzutów tygodnika „Wprost” nie jest prawdziwy.
  2. Postępowanie w sprawie pozyskania śmigłowców wielozadaniowych dla SZ RP prowadzone jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezstronności i równego traktowania Wykonawców.
  3. MON wielokrotnie informował o przebiegu i wynikach postępowania opinię publiczną i parlamentarzystów, zarówno w trybie jawnym,  jak i niejawnym.
  4. W odniesieniu do zawartych w artykule zarzutów informuję:

a)       warunki przetargu są jednakowe dla wszystkich Wykonawców;

b)      zakres sprawdzeń parametrów technicznych na tym etapie przetargu obejmował weryfikację 32 parametrów krytycznych, decydujących o możliwościach osiągowych śmigłowców;

c)       Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu zdatności do lotu dla poszczególnych wersji śmigłowców przed datą ich dostawy;

d)      warunki przetargu przewidują możliwość zmiany ilości zamawianych śmigłowców ze względu na potrzeby SZ RP, o czym wszystkie firmy wiedziały;

e)       teza, że oferty cenowe firm, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, „mieściły się w przewidywanych parametrach kwotowych z ofertą na 70 maszyn”,  jest nieprawdziwa. Wszystkie oferty cenowe znacząco przekraczały kwotę, jaką Zamawiający przewidział na realizację tego zadania. Oferty te były na zbliżonym poziomie cenowym;

f)        Siły Zbrojne RP nigdy nie określały maksymalnej masy śmigłowca na poziomie 8 ton. Jedynym wymaganiem dotyczącym masy jest maksymalna masa startowa śmigłowca w wersji morskiej – określona na 11 ton – determinowana nośnością lądowisk na okrętach;

g)       czas trwania sprawdzeń weryfikacyjnych pozwolił na sprawdzenie wszystkich 32 parametrów krytycznych śmigłowca;

h)      MON umożliwił udział w postępowaniu niezależnemu obserwatorowi. Najważniejszym wymaganiem wobec obserwatora było spełnienie warunków niezależności od firm biorących udział w postępowaniu. Wymagania tego nie spełnili natomiast piloci oblatywacze z Mielca i Świdnika, zaproponowani jako niezależni obserwatorzy w czasie sprawdzeń weryfikacyjnych;

i)         w naszej ocenie cytowane wypowiedzi przedstawicieli francuskich związków zawodowych są normalnym elementem działań lobbingowych na rzecz swojego zakładu.

Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb, w tym Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych, SKW i ŻW. Jesteśmy gotowi w każdej chwili poddać ocenie to postępowanie właściwym organom państwa.

To wojskowi określają, jaki sprzęt i do jakich zadań jest im potrzebny. W tym nie ma żadnych decyzji politycznych.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej