Jak zbudować Smart City? Debata miast na Smart City Forum (RELACJA)

13 marca 2018, 12:00 Innowacje

Rozwój Smart City nie odbędzie się bez rozwoju infrastruktury. Jeszcze wiele jest do zrobienia. VII edycja Smart City Forum w dniach 13-14 marca gromadzi specjalistów i praktyków związanych z tematem. Patronem wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Smart City Forum. Fot. BiznesAlert.pl

W inaugurującym wystąpieniu Mariusz Gaca, współprzewodniczący Rady Programowej, Wieceprezes Zarządu Orange Polska mówił o tym, że „mamy wpływ i musimy wywierać presję aby uczynić miasto bardziej przyjaznym”.

Maciej Bluj Wiece prezydent Miasta Wrocławia we wstępie do kongresu powiedział, że samorząd, społecznicy i biznes „pracują tak, żeby w miastach żyło się lepiej”. – Musimy myśleć o ośmiolatkach a nie o tych, którzy mają dziś prawa wyborcze – ocenił Bluj. – Nigdy nie zbudujemy gotowego miasta, to jest proces, w którym wszyscy uczestniczymy.

Po wprowadzających wystąpieniach Mariusza Gacy i Macieja Bluja wystąpiła Hibaq Jama z Bristol City Council. Opowiedziała o potrzebach Bristolu, czyli miasta kojarzonego z nowymi technologiami i przemysłem. Po prezentacji nastąpiła debata prezydencka, w której wzięli udział: Maciej Bluj, Wice prezydent Miasta Wrocławia, Artur Szymczyk, Wice prezydent Miasta Lublina, Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białystok oraz Maria Wasiak, Wice prezydent Miasta Bydgoszcz. Moderowała dyskusję dr Monika Mizielińska – Chmielewska, ekspert rynku nowych technologii.
W trakcie debaty Maciej Bluj mówił o tym, że to człowiek, jego styl życia i dynamika jest w Smart City najważniejszy. – Dobre życie w mieście wymaga infrastruktury. Zarządzanie ma funkcję służebną – zaznaczył.

Jego zdaniem komfort dla ludzi żyjących w mieście jest bardzo ważny. W nowoczesnych miastach pojawia się problem mobilności. – 10 lat temu do Wrocławia wjeżdżało 20 tysięcy samochodów. Dziś wjeżdża codziennie 200 tysięcy – mówił.

Nad tym jak zachęcić ludzi do korzystania z carsharingu czy rowerów, nawet własnych, rozmawiali specjaliści w trakcie panelu. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce ma elektryczne samochody w carsharingu. Vozilla ma już na koncie pierwsze sukcesy. Jak powiedział Bluj, „zostały otwarte drzwi dla zewnętrznych firm. W ten sposób wspierany jest także system transportu publicznego”.

Artur Szymczyk mówił o tym, że w Lublinie rower miejski był ogromnym sukcesem. Przypomniał, że jedno z trzech miejsc w Polsce gdzie wciąż są trolejbusy to właśnie Lublin. Połowa lubelskiego transportu jest zeroemisyjna. – W pierwszej wersji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych trolejbus nie był zaliczany do pojazdu zeroemisyjnego – powiedział Szymczyk. W Lublinie system ciepłowniczy jest oparty o źródła kogeneracyjne i efektywne energetyczne. Około 60 procent mieszkańców jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. Szymczyk mówił, że mimo tych wszystkich działań w mieście występują zanieczyszczenia powietrza, są one nawiewane spoza miasta.

Tadeusz Truskolaski wspomniał o tym, że Białystok będzie wdrażał strategie Smart City, ale zanim to nastąpi, od 2014 „była diagnoza w tym kierunku”. Inteligentne rozwiązania były wspierane przez zespoły, w 2016 został powołany pełnomocnik monitorujący wdrażanie wyodrębnionych działań. – Będziemy miastem pionierskim, które będzie miało kompleksową strategię zakładamy – mówił Truskolaski.

Wierzy on, że strategia obejmie najbliższe 10 lat. Dodał także, że mieszkańcy jego miasta zmagają się z codziennymi korkami. Są one uciążliwe. W Białymstoku podwoiła się liczba samochodów w ciągu 10 lat. – Trzeba zachęcać i wprowadzać rower miejski (jest już od 4 lat) – ocenił. 1,8 mln wypożyczeń w ciągu 3 lat to sukces, o którym mówił Truskolaski. Zwrócił też uwagę na kwestie związane z gospodarowaniem odpadami.

Maria Wasiak mówiła o mobilności miejskiej. – Samorządy to bardzo dobre środowiska do ćwiczenia innowacji – powiedziała. W Bydgoszczy funkcjonuje system wypożyczeń rowerów. – Mieliśmy najbardziej zdecentralizowany system rozdziału funduszy europejskich, co skutkowało dostosowaniem ich do potrzeb lokalnych. Miasto Bydgoszcz ma system zarządzania transportem, który daje wiele informacji. Jest dosyć przyszłościowy, ale należy go jeszcze rozwinąć. Miasto prowadzi także inwestycje i działania edukacyjne na temat oszczędzania wody i wykorzystywania jej powtórnie.

Lublin został wspomniany przez panelistów jako miasto z potencjałem rozwojowym w obszarze elektromobilności. Czy w Lublinie będzie infrastruktura dla samochodów elektrycznych? Na razie nie wiadomo.

Miasto składało wniosek do NCBiR aby przetestować projekt magazynowania energii w oparciu o akumulatory wymontowane z autobusów kiedy ich wydajność osiągnie do 80 procent. Projekt miał być realizowany w partnerstwie z Ursus Bus.

Druga tura termomodernizacji

Paneliści zgodnie mówili, że problemem polskich miast jest za mały nacisk na efektywność energetyczną budynków. Budynki według nich nadal są nieefektywne energetycznie i to, że mają czyste źródła ciepła nie przekłada się na oszczędności. – Prawdopodobnie czeka nas druga tura termomodernizacji – przewiduje Artur Szymczyk – już nie ocieplanie a rekuperacja.

Przewietrzanie miasta, ochrona wąwozów przed budową – to tematy poruszane w końcowej części debaty. Nie uda się to bez mechanizmów wsparcia, jak nałożenie obowiązku wyznaczania stref niskoemisyjnych czy czas dostosowawczy, w którym mieszkańcy będą zobligowani do wymiany lub wyprowadzenia samochodów niespełniających norm emisji z centrów. Paneliści konkludowali, że potrzebna jest edukacja najmłodszych i dorosłych mieszkańców miast na temat możliwych kierunków rozwoju.