Konsorcjum do budowy elektrowni jądrowej w Polsce ma powstać w najbliższym czasie

29 marca 2023, 12:30 Alert

Polskie Elektrownie Jądrowe rozmawiają z amerykańskimi Bechtel oraz Westinghouse o warunkach współpracy tak, aby w najbliższym czasie mogło powstać konsorcjum do budowy pierwszego atomu na Pomorzu.

Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu w wizualizacji Westinghouse. Fot. Westinghouse.
Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu w wizualizacji Westinghouse. Fot. Westinghouse.

PEJ, Bechtel i WEC rozmawiają, by „w najbliższym czasie” podpisać memorandum o porozumieniu w sprawie modelu współpracy. – W trakcie rozmów omówiono długoterminową wizję współpracy, wzajemne oczekiwania i podział odpowiedzialności w projekcie oraz model jego realizacji, który zapewni jego najbardziej efektywne wykonanie. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy PEJ, Westinghouse i Bechtel, które pozwoli na sformalizowanie wybranego modelu współpracy w formie konsorcjum – tłumaczy PEJ w komunikacie. – Taki model współpracy, od początku preferowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe, znajdzie swoje zastosowanie już na etapie najbliższej umowy, planowanej jeszcze w tym roku, tj. kontraktu na usługi inżynieryjne, obejmującego pierwszy etap prac nad szczegółowym projektem technicznym elektrowni na Pomorzu. Kontrakt ten będzie pierwszą komercyjną umową, w której bezpośrednio zaangażowana zostanie amerykańska firma Bechtel, od 2017 roku wraz z Westinghouse realizująca budowę dwóch bloków elektrowni Vogtle w stanie Georgia.

– Podpisanie umowy z konsorcjum Bechtel-Westinghouse pozwoli na wykorzystanie unikalnych kompetencji i doświadczeń zdobytych przy finalizowanej właśnie budowie dwóch reaktorów AP 1000 w USA. Spotkania były kontynuacją zawartej w lutym br. przez PEJ i Westinghouse umowy na prace przedprojektowe elektrowni na Pomorzu oraz rozmów prowadzonych na poziomie rządów Polski i USA – podaje PEJ.

– Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej to projekt inwestycyjny spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, dla którego trwają już bardzo zaawansowane prace przygotowawcze. Za nami ważne spotkania z partnerami amerykańskimi, które przybliżają nas do kolejnego etapu, jakim jest rozpoczęcie fazy projektowania elektrowni. Mam nadzieję, że nasze dobre rozmowy z Westinghouse i Bechtel przełożą się na przyspieszenie prac nad porozumieniem o modelu współpracy przy realizacji projektu między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a stroną amerykańską – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

– Westinghouse docenia zaawansowany poziom współpracy z PEJ oraz Bechtel przy tym kluczowym i ważnym projekcie, który zapewni Polsce bezemisyjną energię elektryczną i bezpieczeństwo energetyczne. Nasz projekt systematycznie postępuje i z niecierpliwością czekamy razem z naszymi partnerami na dostarczenie Polsce najbardziej zaawansowanej i sprawdzonej technologii – mówi David Durham, prezes Energy Systems w Westinghouse Electric Company.

– W Bechtel jesteśmy bardzo zaangażowani w energetykę jądrową jako kluczowy czynnik dekarbonizacji i niezależności energetycznej, a decyzję Polski o budowie pierwszej elektrowni jądrowej uważamy za wizjonerską. Bechtel-Westinghouse oferuje rozwiązanie, które jest sprawdzone, funkcjonujące i licencjonowane w wielu krajach. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu oraz współpracując z polskim przemysłem, nasz zespół jest gotowy do realizacji projektu dla PEJ – mówi John Howanitz, prezes segmentu energetyki jądrowej, Bezpieczeństwa i Środowiska w Bechtel.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę pierwszego reaktora w 2033 roku i 6-9 GW w 2043 roku. Pierwsza lokalizacja to Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Druga ma zostać wybrana z grona preferowanych lokalizacji w tym roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Co z atomem po odejściu ostatniego prezesa od Piotra Naimskiego?