MPiT: kontrolą „kopciuchów” zajmie się Inspekcja Handlowa

5 listopada 2019, 18:00 Alert
smog powietrze
Dym z komina,. fot. Pixabay

Dodatkowe uprawnienia dla Inspekcji Handlowej pozwolą skuteczniej eliminować z rynku „kopciuchy” – oceniło we wtorek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odnosząc się do podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy o ochronie środowiska.

Szara strefa kopciuchów

Z szacunków MPiT wynika, że na polski rynek trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie, z czego „szara strefa” stanowi 20-25 proc.

Resort przypomina, że bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kotłów obowiązują już od lipca 2018 r., ale są one obchodzone. „Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że sprzedawcy nadal oferują urządzenia niespełniające wymagań” – mówi cytowana w informacji szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Ocenia, że nowelizacja ustawy pozwoli „istotnie” ograniczyć to zjawisko.

W informacji czytamy, że projekt nowelizacji precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia inspekcji podmiotów wprowadzających do obrotu kotły oraz zakres kontroli. Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, (w tym poprzez badania laboratoryjne), świadectwa, certyfikaty.

Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu, a – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany – jak czytamy – mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia. „Uszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami” – zauważa szefowa MPiT.

Ograniczyć import kotłów

Dodatkowo – jak czytamy – nowa regulacja pozwoli ograniczyć import kotłów, które nie spełniają polskich wymogów z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA.

Z informacji MPiT wynika, że nowelizacja wprowadzi też zmiany, które mają na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń i promowanie energetyki z OZE. Pierwsza z nich znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozszerza zwolnienie z PIT dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotąd zwolnione z PIT było tylko dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”. Teraz – jak czytamy – będzie obejmować także inne programy skierowane do osób fizycznych, w tym program rozwoju fotowoltaiki „Mój Prąd”. Kolejna zmiana promującą energetykę OZE znajduje się w ustawie Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane. Zapewnia ona – jak pisze MPiT – instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Wskazuje, że takimi niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania są m.in. ciepło systemowe, które w wielu krajach Europy jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków.

Ponadto dzięki zmianie w ustawie o podatku od towarów i usług, dostawa i budowa mikroinstalacji OZE, będą objęte jednolitą, obniżoną stawka podatku VAT (8 proc. wobec dotychczasowych 23 proc.).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym (art. 1, pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1 oraz art. 3 i art. 4 wchodzą w życie z 1 stycznia 2020 r.).

Polska Agencja Prasowa

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zakaz importu kopciuchów