Korczak: Trzeci kwartał był udany dla Serinus Energy. Na celowniku Rumunia, Ukraina i Tunezja

14 listopada 2014, 10:30 Energetyka

Serinus Energy zakończył trzeci kwartał z wynikiem wydobycia 5.640 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Przepływy z działalności operacyjnej za pierwsze dziewięć miesięcy roku wzrosły o 36 proc. w porównaniu do 2013 r. Spółka liczy, że rok 2014 zakończy produkcją na poziomie 6 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. 

Podsumowanie

 • Produkcja w trzecim kwartale wyniosła 5.640 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do drugiego kwartału br. Wzrost wynika głównie ze zwiększonej o 1.143 boe/d produkcji na Ukrainie.
 • Średnie ceny gazu na Ukrainie w trzecim kwartale wyniosły 10,17 USD za tysiąc stóp sześc. surowca w porównaniu do 10,23 USD w drugim kwartale. W Tunezji płacono 14,73 USD za tysiąc stóp sześc. gazu oraz 98,06 USD za baryłkę ropy naftowej.
 • Wartość retroaktywna netto (netback) w trzecim kwartale osiągnęła poziom 34,19 USD za 1 baryłkę ekwiwalentu ropy (boe) w porównaniu do 44,38 USD w drugim kwartale. Na wynik ten złożył się netback w wysokości 30,91 USD na Ukrainie oraz 53,85 USD w Tunezji. Spadek wynika ze wzrostu opłat koncesyjnych (royalties) na Ukrainie, wyższych kosztów operacyjnych w Tunezji oraz spadku cen surowca w obydwu krajach.
 • Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio: 19,2 mln USD za trzeci kwartał oraz 54,9 mln USD za dziewięć miesięcy br. Oznacza to spadek o 11 proc. oraz wzrost o 36 proc. w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
 • Przychody brutto w trzecim kwartale osiągnęły poziom 46,4 mln USD, czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
 • Przychody netto w trzecim kwartale br. wyniosły: 30,1 mln USD zaś po dziewięciu miesiącach 91,6 mln USD, w porównaniu do 35,7 mln USD oraz 78,3 mln USD w analogicznych okresach 2013 roku.
 • Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 6,6 mln USD.
 • Na początku października, Serinus rozpoczął prace nad odwiertem Makiejewskoje-22. Spółka wznowiła tym samym prace wiertnicze na Ukrainie po czasowym ich wstrzymaniu ze względu na bezpieczeństwo załogi oraz prowadzonych operacji.
 • W listopadzie Spółka zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem Winstar-12bis na polu Sabria. Wstępne dane wykazują na możliwość występowania przynajmniej dwóch złóż ropy. Obecnie odwiert jest uzbrajany, po czym urządzenie wiertnicze zostanie przetransportowane na teren kolejnego odwiertu – Winstar-13. Wiercenia i uzbrajanie nowego odwiertu zajmą ok. 73 dni.
 • W październiku odbyła się stymulacja hydrauliczna odwiertów ECS-1 i EC-4 na polu Ech Chouech w Tunezji. Oba odwierty wykazywały do 20 proc. ropy w uzyskanej płuczce. Spółka bada możliwości zwiększenia efektywności produkcji i uzyskania lepszych parametrów produkcji i ciśnienia na obydwu odwiertach.
 • Spółka zakończyła zbieranie 203 km² danych sejsmicznych 3D z pola Sanrhar. Trwają analizy uzyskanych informacji.
 • W Rumunii, Serinus rozpoczął prace nad odwiertem Moftinu-1001. Po ich ukończeniu, urządzenie wiertnicze zostanie przetransportowane na teren kolejnego odwiertu – Moftinu-1002bis.


„Trzeci kwartał okazał się dla nas bardzo udany – produkujemy obecnie 5.640 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Cieszy nas także możliwość powrotu do prac na Ukrainie. Planujemy do połowy 2015 r. wykonać na tamtejszych aktywach do pięciu odwiertów. Prowadzimy również intensywne prace w Tunezji i Rumunii, zarówno wiertnicze jak i zbierające dane sejsmiczne 3D, tak więc wkrótce otrzymamy wiele odpowiedzi dotyczących tych aktywów. Nadchodzący czas zapowiada się dla nas bardzo obiecująco.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Produkcja

Całkowita produkcja Spółki wyniosła w trzecim kwartale 2014 r. średnio 5.640 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do drugiego kwartału br. oraz 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. Na wynik złożyła się produkcja na Ukrainie: 4,470 boe/d (745 tys. m sześc. gazu i 82 baryłki kondensatu dziennie), oraz Tunezji: 1,170 boe/d (876 baryłki ropy naftowej i 50 tys. m sześc. gazu dziennie). 

Perspektywy

Ze względu na nietypowe warunki pracy w ubiegłych miesiącach, Serinus został zmuszony do weryfikacji planów produkcyjnych i obecnie zakłada zamknięcie roku z wydobyciem na poziomie 6.000 boe/d.

Odwiert Makiejewskoje-22 powinien zostać ukończony w drugiej połowie grudnia. W przypadku powodzenia, w styczniu zostanie podłączony do wybudowanej wcześniej linii przesyłowej. Sprzęt wiertniczy zostanie przetransportowany na teren kolejnego odwiertu Serinus na Ukrainie: NM-4.

Po zakończeniu wykonywania odwiertu Winstar-12 w Tunezji, urządzenie wiertnicze zostanie przetransportowane na teren kolejnego odwiertu – Winstar-13. Oczekuje się, że wiercenia i uzbrajanie nowego odwiertu zajmą 73 dni.

12 listopada rozpoczęły się prace nad odwiertem Moftinu-1001 w Rumunii. Po ich zakończeniu, urządzenie wiertnicze zostanie przetransportowane na teren odwiertu Moftinu-1002bis. Jednocześnie, Spółka prowadzi badania sejsmiczne 3D, obejmujące 180 km² na obszarze o nazwie Santau, przylegającym do południowej granicy Moftinu. Pozyskiwanie danych powinno zakończyć się do 15 listopada 2014 r., zaś ich przetwarzanie i interpretacja odbędą się w I kw. 2015 r.