Koreański partner jądrowy Polaków promuje inteligentne reaktory modułowe podczas COP28

9 grudnia 2023, 07:00 Alert

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), przedsiębiorstwo zarządzające elektrowniami jądrowymi, przedstawiło swój pomysł na modułowe reaktory jądrowe (SMR) podczas konferencji COP28. Koreańczycy zaprezentowali technologię i-SMR, która w przyszłości ma posłużyć do zasilania inteligentnych miast (Smart City). Do współpracy zaprosili Indonezję i Jordanię.

Półwysep Koreański. Grafika: Wikimedia Commons
Półwysep Koreański. Grafika: Wikimedia Commons

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) wykorzystało COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do promocji nowej technologii SMR (i-SMR) oraz modelu Smart Net-Zero City (inteligentnego, bezemisyjnego miasta). Firma chce zbadać możliwości rozmieszczenia jednostek z partnerami z Indonezji i Jordanii.

Opracowanie i-SMR, czyli systemu reaktorów wodno-ciśnieniowych o mocy 170 MWe wspierających inteligentne miasta, zgodnie z planem rozwoju KHNP ma potrwać do 2025 roku, a sam reaktor zostać zatwierdzony w 2028 roku.

– i-SMR, który zostanie opracowany przy użyciu naszej technologii jako zrównoważone rozwiązanie w zakresie czystej energii, charakteryzuje się doskonałym bezpieczeństwem, wykonalnością ekonomiczną i elastycznością. […] SMR Smart Net-Zero City, w którym i-SMR będzie źródłem energii, to miasto zrównoważone, którego koszty zużycia mogą być nawet o 30 procent niższe – powiedział Hwang Joo-ho, dyrektor generalny KHNP.

– Dla krajów posiadających starzejące się elektrownie węglowe, i-SMR może być rozwiązaniem promującym przejście na bezpieczną i ekonomicznie korzystną czystą energię – dodał.

KHNP podpisało porozumienie (Memorandum of Understanding – protokół ustaleń) z Nusantara Power, spółką zależną Indonezyjskiej Electric Power, zajmującą się wytwarzaniem energii, w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wprowadzenia i budowy i-SMR w Indonezji. Na mocy tej umowy firmy będą współpracować przy badaniach dotyczących wykonalności ekonomicznej i wdrożenia w indonezyjskich miastach.

– Niniejszy protokół ustaleń stanowi dla KHNP ważny przyczółek umożliwiający wejście na nowy rynek SMR w Azji Południowo-Wschodniej. W oparciu o know-how KHNP zgromadzone w procesie eksploatacji i budowy elektrowni jądrowych w kraju oraz za granicą, będziemy współpracować w zakresie dekarbonizacji Indonezji – powiedział dyrektor Hwang.

KHNP podpisało również protokół ustaleń w sprawie wzajemnej współpracy z Jordańską Komisją Energii Atomowej (JAEC). Jordania rozważa wprowadzenie SMR, gdyż tamtejsze prognozy mówią o wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną po 2030 roku. Kraj przygotowuje się do przetargu, którego celem będzie wyłonienie preferowanego dostawcy SMR w 2024 roku.

Warto przypomnieć, że koreańska firma jest partnerem Polaków przy budowie od dwóch do czterech reaktorów jądrowych w Pątnowie (region koniński), gdzie ma stanąć jedna z pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Postępowania przedprojektowe trwają i jeśli przedsięwzięcie dojdzie do skutku, koreańska technologia może zastąpić działający tam dotychczas zespół trzech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym i biomasą (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin).

KHNP / World Nuclear News / Jędrzej Stachura

Atom z Korei w Polsce czeka na nowy rząd