Kossowski: Zużycie gazu będzie w naszym kraju wzrastać do 20 mld m3 rocznie

19 grudnia 2014, 15:00 Energetyka

Podczas śniadania prasowego z udziałem przedstawicieli m.in. Hermes Energy Group SA, podsumowano proces liberalizacji rynku gazu w Polsce w 2014 r. oraz dwa lata działalności Giełdy Gazu przy Towarowej Giełdzie Energii.

– Mamy potencjał – droga ku rozwiązaniom rynkowym w handlu gazem jest dobra. Podążajmy nią, ale nie dokładnie tak, jak do tej pory. Stoimy na początku przełomu. Musimy jednak zadbać o to, by popełniane dotąd błędy się nie powtarzały i utrwalały – podkreślał podczas spotkania Marek Kossowski, Przewodniczący Zespołu ds. Rynku Gazu, Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Jego zdaniem Giełda gazem wykonała dotąd ogromna pracę. Trzeba przy tym iść w kierunku dalszego otwierania się rynku. Racjonalnie do niego podchodzi GAZ-System. Jednocześnie wiele firm funkcjonujących na rynku energii elektrycznej wpadło w kłopoty.

– Izba Gospodarcza Gazownictwa i jej Zespołu ds. Rynku Gazu uważnie monitoruje wszystkich uczestników rynku: zarówno uczestników TGE, jak tych o mniejszych obrotach, funkcjonujących poza giełdą – stwierdził następnie Marek Kossowski. – Do spraw wymagających zmiany zaliczam opłaty za magazynowanie. Jest to parapodatek. Nie działa system białych certyfikatów – w praktyce one nie funkcjonują.

Zdaniem Kossowskiego rynek gazu w Polsce bardzo dobrze zintegruje się w ciągu około pięciu lat z rynkiem europejskim.

– Jest na to skazany w związku z udziałem Polski w Unii Europejskiej – mówił następnie Marek Kossowski. – A także dlatego, że Polska może obecnie zaspokajać własne potrzeby wobec zużycia gazu w 25 proc. Zużycie gazu w kolejnych latach będzie w naszym kraju wzrastać z obecnych 14 mld m3 do 20 mld m3 rocznie ze względu na potrzeby rosnącego sektora elektroenergetycznego. Ponadto Polska potrzebuje małych elektrociepłowni o mocy 5-15 MW. Do ich rozwoju potrzebne są jednak odpowiednie decyzje rządu i parlamentu – stwierdził na zakończenie Marek Kossowski.