Kowalczyk: Inteligentne systemy transportowe w rozwoju transportu

31 maja 2013, 12:33 Drogi

Józef Marek Kowalczyk, Krajowa Izba Gospodarcza: Inteligentne systemy transportowe (ITS) wpisują się w ideę tworzenia tzw. jednolitego europejskiego obszaru transportowego. Mają wpływ na wszystkie jego segmenty: drogi, lotniska i koleje. Określane są one jako tzw. infrastruktura twarda. Dotąd to głównie w tym obszarze przeprowadzano w Polsce inwestycje transportowe. Jednak, żeby efektywnie wykorzystywać infrastrukturę twardą należy także inwestować w miękką, w tym w ITS. Przedsięwzięciami dotyczącymi tej pierwszej nie zastąpimy przedsięwzięć związanych z tą drugą. ITS nie tylko przyczynia się do przedłużenia żywotności dróg czy kolei. Na przykładzie viaToll widać, że np. nowoczesny e-system poboru opłat może wpływać na zmniejszanie się dysproporcji w rozwoju transportu drogowego i kolejowego. Odkąd system e-myta na drogach zaczął działać odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu przewozów kontenerowych koleją. Posługiwanie się ITS daje możliwości prawne np. do wprowadzenia takich samych stawek za przewóz ładunków kontenerami zarówno drogami, jak i kolejami. Jednak, jak dotąd, miękka infrastruktura na polskich kolejach, stawia dopiero pierwsze kroki. Skoro w nowej perspektywie unijnej mają pojawić się dla Polski środki także na miękką infrastrukturę transportową, trzeba będzie tę szansę w jak największym stopniu wykorzystać.