Kozłowski: Mniej wypadków drogowych, więcej policjantów

27 marca 2014, 11:36 Drogi

– W 2013 r. doszło w Polsce do 35.847 wypadków, tj. o 3,2% mniej niż w roku 2012, w których zginęło 3357 osób (o 6% mniej niż w 2012 r.), a 44.059 zostało rannych (o 3,8% mniej) – stwierdza podinsp. Rafał Kozłowski, wicedyrektor w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kozłowski poinformował, że zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji z 24 kwietnia 2013 r. wszystkie komendy wojewódzkie policji do końca 2013 r. zwiększyły liczbę etatów policyjnych w komórkach ruchu drogowego do wartości minimum 10% w stosunku do całego stanu etatowego komend wojewódzkich. W konsekwencji liczba policjantów ruchu drogowego wzrosła do 9230, tj. zwiększyła się o 1226 osób w porównaniu do końca 2012 r.
W opinii Kozłowskiego jednym z priorytetów w działaniach policji jest eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu. W 2013 r. policjanci dokonali ponad 20% więcej badań niż w 2012 r. i blisko czterokrotnie więcej niż 5 lat temu.

– Mimo znaczącego wzrostu liczby kontroli stanu trzeźwości w 2013 r. policjanci ujawnili o blisko 8 tys., tj. 4,7% mniej kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, co świadczy o skuteczności działań policji w tym zakresie – mówi dalej podinsp. Kozłowski. – Jednocześnie Policja prowadzi wiele przedsięwzięć prewencyjnych, m.in. „Rowerem bezpiecznie do celu”, „Równi na drodze”, „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”.

W ramach strategii na rok 2014 planowane są m.in.: intensyfikacja działań ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu; zwiększanie liczby policjantów faktycznie pełniących służbę na drogach; zwiększenie efektywności szkoleń dla policjantów ruchu drogowego. – Rozważa się m.in. utworzenie nowego ośrodka szkoleniowego policji w Sieradzu dedykowanego policjantom ruchu drogowego – kończy Kozłowski.