Wszystko zależy od energii, czyli XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

15 września 2021, 13:30 Alert

Tegoroczna, XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. Konferencja podsumowująca odbyła się 8 września w Jaworzu k/Bielska-Białej.

Celem konkursu było zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszych przedstawicieli, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Organizatorzy Konkursu – Fundacja Świadomi Klimatu i Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój – pragną w ten sposób rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi, zwłaszcza tymi związanymi z energetyką oraz wzbogacić ich wiedzę; chcą również kształtować twórcze i krytyczne osobowości młodzieży poprzez swobodę wypowiedzi na trudne, energetyczne problemy. Ambicją Organizatorów jest upowszechnianie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną społeczeństwa. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Do udziału w XIII edycji Konkursu zaproszono młodzież urodzoną w latach 1998-2005. Zadaniem uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe było przygotowanie i przesłanie do 14 czerwca prac konkursowych w formie prezentacji, rozprawki lub projektu. Zadaniem grupy wiekowej 16-19 lat było przygotowanie prezentacji, podejmującej jedno z poniższych zagadnień:

  • Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i energetyki?
  • Po co nam energooszczędne budownictwo?
  • Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
  • Zielona gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich?

Uczestnicy Konkursu z grupy wiekowej 20-23 lata mieli za zadanie przygotować rozprawkę lub projekt na jeden z poniższych tematów:

  • Możliwości rozwoju i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce.
  • Źródła finansowania OZE.
  • Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej.
  • Nowe szanse dla polskiej energetyki: od węgla do atomu.

Laureaci XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Spośród nadesłanych prac, najlepsze wyłoniła Komisja Konkursowa w składzie:

– dr hab. Justyna Zabawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– dr Ewa Kossak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

– dr hab. Piotr Jeżowski, prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

– dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds Rozliczania Energii

pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej

W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w latach 2002–2005

I miejsce

Paweł Witek – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę ,,Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i energetyki?”. Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

II miejsce (ex aequo)

Łukasz Buła – uczeń Technikum Elektryczno-Energetycznego Nr 2 w Bydgoszczy za pracę ,,Po co nam energooszczędne budownictwo?”. Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Patryk Kasprzak – uczeń Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu za pracę ,,Po co nam energooszczędne budownictwo?” Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

III miejsce (ex aeguo)

Marta Chwastek – uczennica Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie za pracę ,,Zielona gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich?” Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Joanna Golonek – uczennica Technikum Energetycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę ,,Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?” Nagrodę ufundowała firma Viessmann.

Klaudia Stenclik – uczennica Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę ,,Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?” Nagrodę ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w latach 1998–2001.

Laureatem został Adam Zieliński – student Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa za pracę ,,Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej”. Nagrodę ufundowała firma Energoprojekt – Katowice.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Patronat honorowy nad XIII edycją konkursu objęło ministerstwo klimatu i środowiska.

Partnerem i głównym sponsorem tegorocznej edycji konkursu zostały Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce, który w ramach programu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” wspiera lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w wypełnianiu ważnych misji publicznych, realizacji projektów społecznych i innych działań na rzecz mieszkańców gmin oraz powiatów.

Sponsorem XIII edycji Konkursu było także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Partnerzy to: Viessmann, Energoprojekt-Katowice\, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Tauron Wytwarzanie oraz Gmina Jaworze.

Patronat medialny sprawowali: Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, portal kierunekenergetyka.pl, portal WysokieNapiecie.pl, Telewizja Regionalna Śląska Dla Ciebie TV, GLOBEnergia, Co Tydzień, portal społecznościowy www.jaw.pl., Echo Jaworza, BiznesAlert.pl.

Źródło: Fundacja Świadomi Klimatu