Krawiec: Orlen podpisuje umowy z nowymi dostawcami gazu

12 lutego 2014, 15:26 Energetyka

PKN Orlen zawarł umowy na zakup gazu ziemnego z sześcioma dostawcami – podała spółka w komunikacie, wyjaśniając jednocześnie, że kontrakty uzupełnią dotychczasowy portfel dostaw realizowanych na potrzeby koncernu.

Wśród firm, z którymi Orlen zwarł krótkoterminowe kontrakty na uzupełniające dostawy gazu są: ENOI, RWE Supply & Trading GmbH, VITOL, Vattenfall Energy Trading, Mercuria Energy Trading oraz z PGNiG Sales & Trading. Szacunkowa wartość umów przekracza 1,7 mld zł.

Jak podkreśla spółka, umowy są typową praktyką kontraktową na płynnych rynkach Europy Zachodniej, a Orlen poprzez dywersyfikację dostawców paliwa gazowego dąży do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw do swoich instalacji.

– PKN Orlen jest jednym z największych konsumentów paliwa gazowego w Polsce. W związku z naszym zaangażowaniem w sektor energetyki gazowej, znaczenie tego surowca dla Koncernu będzie rosnąć w kolejnych latach. Dlatego zależy nam, aby aktywnie uczestniczyć w procesie zmian na rynku gazu i posiadać relacje z dostawcami tego paliwa zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Jacek Krawiec, prezes Orlenu.

W tym roku Orlen został także członkiem Towarowej Giełdy Energii, co umożliwi bezpośredni udział w obrocie hurtowym, a także zwiększy gotowość spółki do wykorzystania potencjału płynącego z procesu liberalizacji sektora gazowego w Polsce. W ubiegłym roku koncern została członkiem niemieckiej giełdy EEX.

– Z naszego punktu widzenia kolejnym warunkiem niezbędnym dla dalszej liberalizacji sektora gazowego jest rozwój infrastruktury, a w szczególności połączeń transgranicznych, a także rozwiązanie kwestii kontraktów długoterminowych poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających uzupełnienie części zapotrzebowania na giełdzie, poza obowiązującą umową – dodał Jacek Krawiec.