Tracichleb: Jak opodatkować kryptowaluty?

13 marca 2018, 07:30 Cyberprzestrzeń

Zasady opodatkowania transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu kryptowalut stanowią obecnie przedmiot ożywionej dyskusji. Kontrowersyjna – z uwagi na brak bezpośrednich regulacji problematyka – doczekała się pierwszego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego – pisze Natalia Tracichleb, adwokat Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Bithumb to jedna z największych giełd kryptowalut
fot. Pixabay

W dniu 06.03.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zasadnym jest zakwalifikowanie dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych obrotu bitcoinem jako źródła przychodu z praw majątkowych. Podatek z tego tytułu powinien zostać obliczony na zasadach ogólnych.

Zgodnie ze stanem faktycznym stanowiącym podstawę wydanego orzeczenia, podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, wskazując, iż w latach 2011 i 2013 r. nabywał bitcoiny, za dolary amerykańskie i zbywał je w 2013 r. za dolary i złotówki. Organ stwierdził, iż uzyskane przez wnioskodawcę korzyści ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty są przychodem z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa o PIT”). Wnioskodawca nie zgadzając się z taką wykładnią, zaskarżył powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie – wobec oddalenia skargi – złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oddalając skargę kasacyjną NSA potwierdził, że zasadne jest zakwalifikowanie sprzedaży bitcoinów do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT w związku z art. 18 Ustawy o PIT). Tym samym, dochody uzyskiwane ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty nie będą stanowić innych źródeł przychodów, które są opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a uzyskany dochód powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych.

Dochodem podatnika dokonującego transakcji sprzedaży kryptowaluty będzie więc nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym (zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT). Co do zasady kosztem uzyskania przychodu będą rzeczywiście poniesione i udokumentowane oraz racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które poniesiono w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Rozpatrując przedmiotową sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że z uwagi na specyfikę transakcji dokonywanych w zakresie kryptowalut, która sprawia, że niemożliwe jest pozyskanie dokumentów określających dane stron, posiadane przez podatnika dokumenty (wydruk potwierdzenia przelewu z konta na konto giełdy) jednoznacznie potwierdzające zakup bitcoinów będą kwalifikowane jako podstawa do zaliczenia wydatków na nabycie bitcoinów do kosztów uzyskania przychodów.