Krzysztof Zgorzelski pełniącym obowiązki Prezesa Przewozów Regionalnych

15 marca 2017, 16:00 Alert

Rada Nadzorcza Przewozów Regionalnych podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska p.o. Prezesa Zarządu panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu.

Krzysztof Zgorzelski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył podyplomowe studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy inspektora w Polskim Banku Inwestycyjnym. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada duże doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży transportowej. Był między innymi Dyrektorem Biura Finansowego PKP CARGO oraz Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego spółki Eurolot. Krzysztof Zgorzelski jest w Zarządzie Spółki Przewozy Regionalne od 18 kwietnia 2016 r.

Do 3 marca br. Prezesem Przewozów Regionalnych był Krzysztof Mamiński, który teraz piastuje stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A. Obecnie Przewozy Regionalne prowadzą postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Przewozy Regionalne, właściciel nowej marki POLREGIO, to obecnie największy i jednocześnie najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w Polsce. W 2016 roku Spółka po raz pierwszy osiągnęła dodatki wynik finansowy, wypracowując zysk na poziomie ponad 50 mln zł. POLREGIO stawia na rozwój zintegrowanego transportu. W tym roku Spółka rozpoczęła współpracę siedmioma liczącymi się na rynku przewoźnikami autobusowymi działającymi w różnych częściach Polski. POLREGIO skupia się na podniesieniu jakości świadczonych usług. Tylko w tym roku na torach pojawi się ponad 50 nowoczesnych pociągów. Planowane na najbliższe lata inwestycje doprowadzą do niemal całkowitej wymiany taboru.

POLREGIO