Kulik: Azoty nie są zagrożone wrogim przejęciem

12 czerwca 2014, 15:39 Bezpieczeństwo
Grzegorz Kulik

Liczymy na partnerstwo strategiczne między Grupą Acron i Grupą Azoty – powiedział cytowany w komunikacie prasowym rosyjskiej Grupy jej wiceprezes Władimir Kantor. Acron za pośrednictwem swojej spółki zależnej Norica Holding posiada obecnie 20 proc. akcji Grupy Azoty. Czy powstało zagrożenie wrogiego przejęcia polskiego potentata, a przynajmniej czy rosyjski akcjonariusz może wprowadzić swojego przedstawiciela do zarządu Grupy Azoty?

Zdaniem rzecznika Grupy Grzegorza Kulika nie istnieje ryzyko wrogiego przejęcia firmy przez Rosjan. – Po pierwsze, odpowiednie zapisy w statucie chronią Spółkę. Ponadto MSP oświadczyło, ze nie sprzeda akcji Spółki. Wiec jeśli Skarb Państwa nie sprzeda akcji to każdy, kto umie wykonać podstawowe działania arytmetyczne wie, ze nie można przejąć kontroli nad spółką – mówi portalowi BiznesAlert.pl. – Po drugie, nie ma mowy o miejscu w Zarządzie. Zarząd jest kształtowany przez akcjonariuszy posiadających kontrolę nad spółką. A tu, odsyłam do punktu pierwszego – dodaje.

Mówi także, że z deklaracji Ministerstwa Skarbu Państwa i Premiera RP wynika, że Grupa Azoty pozostanie pod kontrolą państwa. Przyznaje jednak, że nabywanie kolejnych akcji Grupy przez Acron odbywa się poza jej kontrolą i zgodnie z prawem. – Polskie prawo nie wymaga od kupującego uzyskiwania zgody Zarządu na dokonywanie takich transakcji. Spółka jest notowana na WGPW i nabywanie akcji odbywa się z odpowiednimi regulacjami giełdy – twierdzi Kulik.

Oficjalne stanowisko Grupy Azoty:

Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami. Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie Spółki. Z satysfakcją przyjmujemy, iż firma cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Grupa Azoty jest dobrze zabezpieczona przed próbą ewentualnego wrogiego przejęcia, co gwarantuje obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie Spółki mechanizmy zabezpieczające. Wszystko to daje pewność bezpiecznej realizacji celów strategicznych Spółki zapewniających integrację i konsolidację polskiej chemii w kolejnych latach.

Dzięki skutecznym działaniom konsolidacyjnym, a także efektywnemu zarządzaniu znacznie  wzrosła wartość firmy. Dobre i coraz lepsze wyniki finansowe oraz systematyczny wzrost wartości  firmy to także najlepszy gwarant jej bezpieczeństwa. Przyjęty przed laty i konsekwentnie zrealizowany  plan konsolidacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsolidacji dającej efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów Grupy Azoty.

Nabycie akcji przez Acron traktujemy jako wyraz akceptacji dotychczasowych działań Zarządu. We wtorek 10 czerwca 2014 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego byli obecni przedstawiciele Norica Holding. Akcjonariusze przyjęli sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Wobec jasnej deklaracji Ministerstwa Skarbu Państwa, które wyraźnie stwierdziło, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty. Poprzez zwiększenie swojego udziału w akcjonariacie Grupy Acron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego.  Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Acronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu, niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty.