Kurtyka: COP24 otworzył nowe perspektywy polityki klimatycznej

28 stycznia 2019, 14:47 PAP

Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach otworzył nową perspektywę, jeżeli chodzi o uwzględnienie aspektu społecznego i ludzkiego w myśleniu o przyszłości polityki klimatycznej – ocenił w poniedziałek w Katowicach wiceminister środowiska Michał Kurtyka, który przewodniczył grudniowemu szczytowi.

Michał Kurtyka. fot. Ministerstwo Środowiska
Michał Kurtyka. fot. Ministerstwo Środowiska

Wiceminister zapowiedział, że idee, zawarte w przyjętej podczas katowickiego szczytu przez 55 państw Śląskiej Deklaracji o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji będą kontynuowane w kolejnych działaniach na forum ONZ.

„Mamy przed sobą szczyt Antonio Guterresa (sekretarza generalnego ONZ – PAP) w wrześniu 2019 roku – to jest ten rok, kiedy również Polska ma w dalszym ciągu prezydencję nad szczytem klimatycznym. Będziemy razem pracować nad tym, aby to, co zostało zapoczątkowane w Katowicach – uwzględnienie wymiaru ludzkiego – znalazło swoje odzwierciedlenie w globalnej refleksji na szczycie ONZ w Nowym Jorku” – powiedział Kurtyka, uczestniczący w poniedziałek w Katowicach w podsumowaniu związkowej inicjatywy pod nazwą „Społeczny PRE_COP24”.

Wiceminister przypomniał, że grudniowy szczyt w Katowicach przygotował globalne reguły polityki klimatycznej, czyli ramy, w których będą działały w tej dziedzinie poszczególne państwa.

„Teraz przewodniczący Narodów Zjednoczonych chciałby wypełnić te ramy konkretnymi celami i przygotować kolejną rundę kontrybucji narodowych od 2020 roku. W związku z tym to będzie dyskusja (we wrześniu w Nowym Jorku – PAP) na temat celów, które do reguł katowickich zostaną przez państwa zaproponowane” – wyjaśnił prezydent COP24.

Przypomniał, że kolejnym – po wrześniowym spotkaniu pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ – wydarzeniem klimatycznym będzie COP25 w Santiago de Chile.

„Jego głównym tematem będzie pociągnięcie dalej dyskusji z września, ale również uzupełnienie reguł katowickich o wątek rynkowy – handlu emisjami globalnymi. To wszystko znajdzie swoje ukoronowanie na kolejnym, 26. COP-ie, którego miejsca na dzisiaj jeszcze nie znamy. To będzie COP, który będzie współgrał z 2020 rokiem i deklaracjami państw na temat następnych celów klimatycznych” – mówił wiceminister.

Kurtyka ocenił, że Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji została dobrze przyjęta na świecie, a o możliwość jej poparcia pytają obecnie na forum ONZ kolejne państwa.

Przyjęta podczas COP24 w Katowicach Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji stanowi, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej powinien mieć charakter solidarny i sprawiedliwy, a w jego realizacji konieczny jest dialog społeczny. W zamyśle deklaracja dopełnia Porozumienie paryskie o aspekt społeczny. Sprawiedliwa transformacja ma być rozumiana jako narzędzie wspierające politykę klimatyczną, a nie jej alternatywa.

Polska Agencja Prasowa