Kurtyka: Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie

14 października 2016, 15:45 Energetyka

Możliwości wsparcia rozwoju innowacji i startupów działających w obszarze energii to najważniejsze tematy spotkania przedstawicieli zarządów spółek energetycznych z wiceministrem energii Michałem Kurtyką. Spotkanie odbyło się 14 października 2016 r. we wrocławskiej siedzibie TAURON.

Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości finansowania – przede wszystkim w ramach funduszy UE – przedsięwzięć realizowanych na styku nauki i biznesu. Dyskutowano na ten temat m.in. w kontekście Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego, niedawno uruchomionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju .

Wiceminister Kurtyka podkreślał kluczową rolę innowacji w rozwoju obszaru energii – Synergia, jaką wywołuje aktywność grup energetycznych w obszarach funkcjonujących na styku nauki i biznesu – takich jak m.in. e-mobility, rozwiązania smart home czy smart city – pozytywnie wpływa na ich rozwój – powiedział. – Te rozwiązania to trendy przyszłości, za którymi warto podążać – dodał.

Przypomniał również, że resort energii aktywnie wspiera rozwój nowych technologii m.in. wspierając sektor eletromobilności. – To innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Mechanizmy wsparcia opracowane przez nas w ramach Pakietu na Rzecz Czystego Transportu tworzą stabilne fundamenty jego rozwoju– ocenił.

Wiceminister Kurtyka w trakcie wizyty odwiedził także Wrocławski Park Technologiczny oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ gdzie przedstawiciele Ministerstwa Energii i grup energetycznych zapoznali się ze sposobem funkcjonowania oraz potencjałem laboratoryjno-badawczym wrocławskich ośrodków badań i innowacji.

Źródło: Ministerstwo Energii