Laboratorium Centralne Grupy ORLEN już działa

6 sierpnia 2015, 08:00 Alert

(PKN Orlen)

Rafineria Mozejki. Zdjęcie: PKN Orlen
Rafineria Mozejki. Zdjęcie: PKN Orlen

​W Płocku ruszył jeden z najnowocześniejszych obiektów laboratoryjnych w Europie – Laboratorium Centralne Grupy ORLEN. Zakończył się proces koncentracji analityki pięciu laboratoriów terenowych ORLEN Laboratorium w jednej centralnej placówce. Obiekt powstał w ramach inwestycji Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Założeniem inwestycji była optymalizacja procesów analitycznych, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego oraz usprawnienia logistyczne poprzez koncentrację analityki dla różnych obiektów badań w ramach Grupy ORLEN w jednej lokalizacji.

Laboratorium Centralne o powierzchni 5 843 m kw. składa się z blisko 45 sal laboratoryjnych mieszczących ponad 1100 stanowisk  z pełnym zapleczem socjalnym i technicznym, na których pracuje ponad 180 pracowników w ramach kilku laboratoriów – Paliw i Aromatów, Chromatografii, Przerobu Ropy, Benzenu Butadienu Tlenku Etylenu i Fenolu. Swoją siedzibę ma tu również Dział Logistyki liczący 43 osoby, który jest odpowiedzialny za specjalistyczny pobór i transport próbek. Łącznie w budynku pracuje ok. 230 osób.

W Laboratorium Centralnym wykonywany jest dotychczasowy zakres badań przeniesionych ze  wspomnianych laboratoriów, a więc: analizy paliw i olejów, produktów petrochemicznych, surowców, strumieni międzyoperacyjnych, asfaltów i inne.

Uruchomienie placówki to dla ORLEN Laboratorium ogromne przedsięwzięcie, które wymagało koordynacji wielu obszarów oraz wielu miesięcy wytężonej pracy. Pracownicy Spółki na bieżąco uczestniczyli zarówno w pracach projektowych, jak  i w realizacji całej inwestycji, a także w procesie zakupu specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie budynku laboratorium.

Laboratorium Centralne to inwestycja Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I, działanie 1.4. „Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu”. Sfinalizowanie przedsięwzięcia związane jest z realizowaną przez PKN ORLEN strategią zakładającą centralizację usług analitycznych w ramach Grupy oraz realizację potrzeb spółek w zakresie odtworzenia i optymalizacji infrastruktury laboratoryjnej.

Inwestycja budowy Laboratorium Centralnego stanowi część szerszego programu rozwojowego Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego na lata 2011–2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego główne kierunki dotyczą stworzenia warunków dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO – business process outsourcing) oraz sektora badawczo-rozwojowego (B+R).