NFOŚiG finansuje zakup nowych gruntów Ojcowskiego Parku Narodowego

7 czerwca 2022, 10:45 Alert

Ponad 5 hektarów nowych gruntów dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Na zakup terenów NFOŚiG przeznaczy około 300 tysięcy złotych, wszystko po to żeby wesprzeć ekosystemy. 

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Ojcowski Park Narodowy został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup nowych ziem, które znajdują się na terenie projektu Natura 2000. NFOŚiG przeznacza na to ponad 300 zł. Grunty obejmują obszar trzech miejscowości: Wola Kalinowska, Skała, Smar-dzowice i Ojców. Umowy zostały podpisane na przestrzeni ostatnich miesięcy, między 18 lutego a 28 maja 2022 roku i łącznie wykupione zostanie 5,3 hektarów gruntów.

– Parki są perłami naszej przyrody, domem oraz rezerwuarem niezwykłej fauny i flory dlatego też – poprzez wspólne działania – powinniśmy je chronić i rozwijać, by zachować dla kolejnych pokoleń – zaznacza wiceministra klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Tereny, które mają zostać wykupione znajdują się już na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, ale do tej pory były objęte ochroną częściową lub ścisłą. Mimo ochrony, często prowadzono tam działalność gospodarczą i grunty zostały dotknięte działalnością człowieka, a to nie ma porządnego wpływu na tamtejsze ekosystemy. – Wykup działek wyeliminuje zagrożenia związane z niepokojeniem zwierząt, szczególnie ptaków, zapewni ochronę naturalnych procesów przebiegających w lasach, ale również umożliwi prowadzenie zabiegów ochrony czynnej ekosystemów nieleśnych – ta forma działań jest jednym z najskuteczniejszych, obok regulacji prawnych, narzędziem zabezpieczającym realizację zadań związanych z ochroną przyrody Parku – podkreśla zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego Jakub Baran.

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku i znajduje się w województwie małopolskim, około 16 km od Krakowa. Całkowita powierzchnia Parku to 21,46 kilometrów kwadratowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Maria Andrzejewska 

Ocena śladu węglowego jest istotna dla wizerunku firmy (ANALIZA)