Leonardo zrealizuje kluczowy projekt Europejskiej Agencji Obrony

17 stycznia 2018, 06:45 Alert

Grupa Leonardo będzie realizować najważniejszy projekt związany z pierwszą inicjatywą Europejskiego Funduszu Obronnego, czyli OCEAN2020, która ma zwiększyć europejskie zdolności obronne. Inicjatywa została uruchomiona w ramach programu Unii Europejskiej pt.: „Działania przygotowawcze w zakresie badań obronnych”. Postępowanie konkursowe prowadziła Europejska Agencja Obrony, a stosowne umowy zostaną podpisane w nadchodzących tygodniach.

HH-101A Caesar Leonardo Świdnik
HH-101A Caesar fot. Leonardo Helicopters

Zespół OCEAN2020, któremu przewodzić będzie Grupa Leonardo, składa się z 42 partnerów z 15 europejskich krajów. Wśród partnerów znalazły się ministerstwa obrony Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Litwy, a dodatkowego wsparcia udzielą ministerstwa obrony Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Estonii i Holandii. Partnerami przemysłowymi są takie firmy jak: Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM, Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri oraz QinetiQ. Wśród ośrodków badawczych zaś takie instytucje, jak: Fraunhofer, TNO, CMRE (NATO) oraz IAI.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rezultatu; inicjatywa OCEAN2020 charakteryzuje się bardzo wysoką wartością strategiczną oraz technologiczno-operacyjną” – powiedział Alessandro Profumo, CEO Grupy Leonardo. „Jest to kluczowy projekt badań technologicznych dedykowany niezwykle palącej kwestii nadzoru i obserwacji morskiej, która wzbudza zainteresowanie w całej Europie, a szczególnie w regionie Morza Śródziemnego. Ten sukces stał się możliwy dzięki ścisłej współpracy wszystkich 42 partnerów zespołu, któremu mamy zaszczyt przewodzić.”

OCEAN2020

OCEAN2020 to pierwszy przykład ogólnoeuropejskiego wojskowego programu badawczego. Oferta przetargowa zespołu kierowanego przez Grupę Leonardo wymagała dogłębnej analizy wymogów operacyjnych oraz sformułowania innowacyjnej technologicznie, a przy tym realistycznej operacyjnie propozycji. Ponadto projekt badawczy przewiduje integrację platform bezzałogowych do realizacji misji obserwacyjnych i blokadowych oraz przechwytywania.

Wygrana w przetargu podkreśla i wzmacnia silną pozycję Grupy Leonardo w dziedzinie produktów i zintegrowanych systemów morskich. Doświadczenie spółki w tej domenie tworzą systemy dowodzenia i kontroli, bezzałogowe statki powietrzne, sensory, śmigłowce do zastosowań morskich, systemy komunikacji i uzbrojenia – zarówno nawodne, jak i podwodne.

W ramach OCEAN2020 przeprowadzona zostanie integracja platform bezzałogowych różnych typów (stałopłatów, wiropłatów, platform nawodnych i podwodnych) z ośrodkami dowodzenia i kontroli jednostek pływających, umożliwiając wymianę danych poprzez satelity z lądowymi ośrodkami dowodzenia i kontroli. Wspólne i oparte na współpracy wykorzystanie jednostek załogowych i bezzałogowych zostanie także zaprezentowane jako odrębna część projektu.

Grupa Leonardo chciałaby podziękować włoskiej marynarce wojennej, która jako kluczowy partner programu OCEAN2020 wnosi i będzie nadal wnosić ważny wkład w ten projekt. Wspomniany wkład obejmuje opracowanie scenariuszy operacyjnych, a także udostępnianie zasobów marynarki wojennej i śmigłowców, które wezmą udział w pokazach.

Poza skomplikowaną pracą w zakresie symulacji, projekt OCEAN2020 będzie obejmował także dwa pokazy (na żywo) misji z zakresu obserwacji morskiej i zadań blokadowych i przechwytywania, które zostaną przeprowadzone przez europejskie floty bezzałogowych statków powietrznych, okrętów nawodnych oraz systemów podwodnych. Pierwszy pokaz, który odbędzie się na Morzu Śródziemnym w 2019 r., będzie koordynowany przez włoską marynarkę wojenną. Demonstracja obejmować będzie działania prowadzone przez bezzałogowe śmigłowce „Hero” oraz „Solo” (produkcji Leonardo) z jednostek pływających włoskiej marynarki wojennej wraz z innymi partnerami europejskimi. Drugi pokaz, który odbędzie się w 2020 r. na Morzu Bałtyckim, będzie koordynowany przez szwedzką marynarkę wojenną. Dane zebrane przez różne systemy w trakcie tych dwóch demonstracji zostaną przetworzone oraz przesłane do prototypowego europejskiego ośrodka dowodzenia i kontroli w Brukseli.

Leonardo