Rz: Lidia Król zostanie Głównym Geologiem Kraju

19 czerwca 2019, 06:00 Alert

O powołaniu nowej głównej geolog kraju poinformowała „Rzeczpospolita”.

Siedziba PIG. Fot. PIG
Siedziba PIG. Fot. PIG

Według dziennika wakat na stanowisku Głównego Geologa Kraju zajmie Lidia Król, dotychczasowa dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Lidia Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych na AGH: Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych oraz Górnictwo odkrywkowe, a także na SGGW w Warszawie: Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko.
Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej, w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

Stanowisko Głównego Geologa kraju do 4 czerwca sprawował Mariusz Orion Jędrysek, który na wniosek Ministra Środowiska został odwołany przez Premiera.

Rzeczpospolita/CIRE.PL