Rz: Lidia Król zostanie Głównym Geologiem Kraju

19 czerwca 2019, 06:00 Alert
PIG
Siedziba PIG. Fot. PIG

O powołaniu nowej głównej geolog kraju poinformowała „Rzeczpospolita”.

Według dziennika wakat na stanowisku Głównego Geologa Kraju zajmie Lidia Król, dotychczasowa dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Lidia Król ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest absolwentką studiów podyplomowych na AGH: Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych oraz Górnictwo odkrywkowe, a także na SGGW w Warszawie: Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko.
Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, w zakresie geologii inżynierskiej, w zakresie hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

Stanowisko Głównego Geologa kraju do 4 czerwca sprawował Mariusz Orion Jędrysek, który na wniosek Ministra Środowiska został odwołany przez Premiera.

Rzeczpospolita/CIRE.PL