W lipcu ceny węgla energetycznego spadły, a dla ciepłownictwa wzrosły

2 września 2019, 14:45 Alert

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w lipcu br. spadły o 1,4 proc. wobec czerwca, a ceny dla ciepłownictwa wzrosły o 0,3 proc. – podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Na rynkach międzynarodowych lipiec przyniósł odbicie cen węgla, po trzech kwartałach spadków.

fot. Węglokoks

Ceny węgla w lipcu

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w lipcu br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Z danych wynika, że w lipcu ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki spadły wobec czerwca o 1,4 proc., a wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc. W lipcu br. węgiel dla energetyki był o 9,2 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 4,1 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w lipcu 260 zł za tonę wobec 263,75 zł w czerwcu, 256,52 zł za tonę w maju, 260,91 zł za tonę w kwietniu, 258,14 zł w marcu i 255,97 zł w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lipcu było to 11,91 za gigadżul energii wobec 11,96 zł w czerwcu, 11,83 zł w maju, 12,11 zł w kwietniu, 11,91 zł w marcu i 11,89 zł w lutym. Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w lipcu br. wartość 313,80 zł za tonę wobec 312,97 zł w czerwcu, 325,23 zł w maju, 313,02 zł w kwietniu, 304,62 zł w marcu i 307,81 zł w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lipcu było to 12,98 zł za gigadżul energii, wobec 13 zł w czerwcu, 13,28 zł w maju, 13,01 zł w kwietniu, 12,76 zł w marcu i 12,87 zł w lutym.

Lipiec 2019 r. przyniósł odbicie cen węgla na świecie – ceny tego surowca w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) w siódmym miesiącu roku wzrosły w odniesieniu do czerwca o 16,8 proc. To jednak wciąż wartość niższa niż przed rokiem, kiedy za tonę węgla płacono ponad 42 proc. więcej. Lipiec był pierwszym miesiącem wzrostu międzynarodowych cen węgla po trzech kwartałach systematycznych spadków. Polskie lipcowe indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 78,82 USD za tonę dla węgla przeznaczonego do energetyki oraz 85,91 USD za tonę dla węgla na rynek ciepłowniczy. ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł. Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Także w poniedziałek katowicki oddział ARP opublikował dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w lipcu br. Wynika z nich, że w tym miesiącu kopalnie sprzedały ok. 600 tys. ton węgla kamiennego mniej niż w tym czasie wydobyły. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu lipca znajdowało się już ok. 4,5 mln ton surowca. Wydobycie wyższe od poziomu sprzedaży notowano także w poprzednich miesiącach tego roku. W marcu i kwietniu różnica wynosiła ok. 400 tys. ton miesięcznie, w maju nadwyżka produkcji węgla nad wielkością jego miesięcznej sprzedaży wzrosła do ok. 1 mln ton, a w czerwcu wyniosła niespełna 300 tys. ton. W lipcu br. polskie kopalnie wydobyły ok. 5,3 mln ton tego surowca (w czerwcu 4,7 mln ton, w maju i kwietniu po ok. 5,3 mln ton), a jego miesięczna sprzedaż wyniosła w lipcu ok. 4,7 mln ton (wobec 4,4 mln ton w czerwcu, 4,3 mln ton w maju i 4,9 mln ton w kwietniu). W lipcu 2018 r. wielkość wydobycia węgla przekroczyła 5,1 mln ton, a wielkość sprzedaży – ponad 5,2 mln ton. W końcu lipca br. polskie kopalnie zatrudniały ok. 83,2 tys. pracowników, a na koniec czerwca – 83,5 tys. osób.

Polska Agencja Prasowa

? Poranek BiznesAlert.pl: Rosyjski węgiel mocno tanieje. Czy to dumping?