Rozpoczęły się testy bezpieczeństwa w Elektrowni Ostrowiec. Państwa bałtyckie nie będą importować stamtąd energii

28 września 2020, 10:00 Alert
Elektrownia Ostrowiec fot.MinEnergo
Elektrownia Ostrowiec fot.MinEnergo

Rozpoczęły się testy systemów bezpieczeństwa pierwszego bloku jądrowego w białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Litwa w tym samym czasie przeprowadziła ćwiczenia na wypadek awarii tej siłowni. Ponadto operatorzy sieci przesyłowych z państw bałtyckich chcą zablokować import energii z tej elektrowni.

Analiza i bezpieczeństwo

Testy mają przebiegać dwutorowo. Najpierw sprawdzone ma być działanie systemu pomp awaryjnych i analiza ich charakterystyk przepływowych. Drugim etapem testów ma być aktywne systemy bezpieczeństwa całego obwodu pierwszego bloku elektrowni. Testy te są elementem rozruchu reaktora, którego oficjalna ceremonia ma odbyć się siódmego listopada. Od 7 sierpnia do 20 sierpnia trwał załadunek paliwa jądrowego do pierwszego reaktora. W tym samym czasie Litwa przeprowadziła ćwiczenia reakcji na wypadek awarii w białoruskiej elektrowni. Scenariuszem było wykrycie promieniowania jonizującego. Źródło takowego zostało zidentyfikowane przez śmigłowiec litewskiej straży pożarnej, który poderwał się w powietrze wyposażony w urządzenia pomiaru skażeń radiacyjnych.

Ponadto operatorzy elektroenergetycznych sieci przesyłowych Litwy Łotwy i Estonii przekazali do konsultacji dokument w sprawie zasad udostępniania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych z Rosją. W dokumencie zawarto między innymi ograniczenia dla importu energii elektrycznej z Białorusi. Zgodnie unijnymi przepisami regulującym kwestie alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi oraz w oparciu o ubiegłotygodniowe decyzje Bałtyckiej Rady Ministrów oraz Ministerstwa Energii Litwy, Litgrid – litewski operatora systemu przesyłowego wraz z OSP Łotwy (Augstsprieguma tīkls) i Estonii (Elering) przygotowali wspólne dla bałtyckich operatorów systemów przesyłowych warunki i metodologię obliczania, udostępniania i alokacji międzystrefowych zdolności przesyłowych z Rosji.

Dokument zwiera zapis, który stanowi, że energia elektryczna importowana do krajów bałtyckich powinna posiadać świadectwo pochodzenia, że pochodzi od producentów spoza Białorusi. Regulacje zawarte w dokumencie stanowią, że energia elektryczna z krajów trzecich, w których działają niebezpieczne elektrownie jądrowe, z wyjątkiem energii niezbędnej do zapewnienia niezawodności systemu elektroenergetycznego Republiki Litewskiej, nie trafia na litewski rynek energii elektrycznej. W ubiegłym tygodniu litewski sejm przyjął rezolucję, w której stwierdzono, że elektrownia jądrowa Ostrowiec na Białorusi zagraża bezpieczeństwu jądrowemu całej Europy. Litwa prowadzi też działania polityczne wśród sąsiadów, których celem jest zablokowanie bliskiej ukończenia białoruskiej jądrowej inwestycji.

BelTA/VSAT/CIRE.pl/Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński

Marszałkowski: Czy Łukaszenka odda „białoruski atom” Putinowi? (ANALIZA)

AKTUALIZACJA: 28 września 2020 r., godz. 10.45; dodano CIRE.pl