Litewski urząd kończy postępowanie wobec Orlen Lietuva

17 sierpnia 2018, 09:45 Alert

Litewska Rada ds. Konkurencji zakończyła dochodzenie w sprawie możliwego nadużycia pozycji dominującej przez Orlen Lietuva przy sprzedaży barwionego diesla (ang. Dyed diesel). Dochodzenie zostało wszczęte na podstawie decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego mimo, że Rada była przeciwnego zdania.

W jego wyniku urząd ustalił, że na Litwie działa kilkadziesiąt spółek zajmujących się sprzedażą tego rodzaju paliwa, które konkurują z Orlen Lietuva. Ponadto nie wykazano, że litewska spółka-córka Orlenu ograniczała swoją sprzedaż tym bardziej, że klienci kupowali surowiec także od innych dostawców.

W marcu 2016 roku Rada postanowiła zbadać, czy Orlen Lietuva nadużyło pozycji dominującej na litewskim rynku oleju napędowego. Postępowanie wszczęto po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy, który ostatecznie przychylił się do wniosku Związku Litewskich Stacji Paliwowych i nakazał jego przeprowadzenie.

Według wstępnej oceny Rady Orlen Lietuva mógł zastosować różne warunki sprzedaży barwionego oleju napędowego spółkom Imlitex i członkom Związku Litewskich Stacji Paliwowych co ograniczyło możliwość konkurencji. Od decyzji Rady można się odwołać do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie w ciągu 20 dni.

The Baltic Course/Piotr Stępiński