LNG ze Świnoujścia na Śląsk? Remontowa ćwiczy transport kolejowy i rzeczny

1 grudnia 2017, 07:00 Alert
LNG nowe 011
fot. Polskie LNG

Polskie stocznie coraz odważniej wchodzą na rynek LNG . 1 grudnia 2017 r. Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. rozpoczyna realizację nowego projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o zbiorniki kontenerowe”. Podmiot należy do Remontowa Holding, największej  stoczniowej grupy kapitałowej w Polsce.

Celem działania – Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o zbiorniki kontenerowe –  jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG.

Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski). Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG.

Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.

W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in następujące zadania:

  1. Koordynacja i zarządzanie projektem;
  2. Projekt instalacji pilotażowej;
  3. Budowa instalacji pilotażowej;
  4. Pilotaż i prace studyjne;
  5. Działalność informacyjno – promocyjna.

Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Wartość projektu wynosi 1.890.582,00 EUR w tym dofinansowanie z Programu „Łącząc Europę”: 945.291,00 EUR Okres realizacji projektu to 1 grudnia 2017 r. do 3 grudnia 2020 r.

Szansa dla polskiego terminalu LNG? 

Przypomnijmy, że we wrześniu 2016 roku, Spółki Lotos i PGNiG dostarczyły 120 m3 (120 tys. litrów) skroplonego gazu LNG jako paliwa żeglugowego do zbiorników, budowanego w Stoczni Remontowa Shipbuilding statku typu PSV (Platform Supply Vessel ) Siem Harmony. Pozwoliło to na przeprowadzenie prób morskich jednostki, przed oddaniem jej do użytku. Cysterny odebrały gaz z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przetransportowały do stoczni w Gdańsku.

 Remontowa Shipbuilding/BiznesAlert.pl

Sawicki: Polskie stocznie na LNG to szansa dla gazoportu