Łódź staje się miastem nowych technologii

13 lipca 2016, 14:00 Innowacje

Dynamizm, rozwój, zmiana to podstawowe słowa kojarzące się z Łodzią – wynika z badania potencjału miasta przeprowadzonego przez Antal we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Szczególnie intensywnie rozwija się sektor nowych technologii dzięki szerokiej bazie edukacyjnej, atrakcyjnym wynagrodzeniom i dostępie do wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów IT.

Raport „Łódź miastem nowych technologii” został przeprowadzony przez Antal i Urząd Miasta Łodzi w maju bieżącego roku. Badanie objęło zarówno pracowników sektora IT, jak i pracodawców tego obszaru. Przenalizowany również został przekaz płynący z publikacji medialnych w roku 2015.

Potencjał edukacyjny

Potencjał edukacyjny jest oceniany bardzo wysoko. Pracodawcy twierdzą, że wyższe uczelnie zapewniają odpowiednio wyedukowaną kadrę. Łącznie w mieście uczy się blisko 81 tysięcy studentów (rok akademicki 2015/2016), a rocznie uczelnie kończy prawie 22 tysięcy młodych ludzi gotowych do podjęcia pracy (rok akademicki 2014/2015). Kwitnie też współpraca biznesu ze szkolnictwem wspierana programami Urzędu Miasta, np. „Młodzi w Łodzi”.

– Wartym przedstawienia jest z pewnością Centrum Technologii Informatycznych, nowa jednostka Politechniki Łódzkiej, której zadaniem jest wspieranie dydaktyki w obszarze ICT . Nowoczesne laboratoria są dostępne dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni” – podkreśla Agnieszka Brzękowska z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Specjaliści IT w Łodzi

Dla pracodawców ważnym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej jest poziom oferowanych płac w regionie. Wynagrodzenia specjalistów i menedżerów IT w Łodzi są ok. 15% niższe niż w pozostałych regionach Polski dysponujących wykwalifikowaną kadrą. Średnia wynagrodzeń pracowników IT w Łodzi plasuje się na poziomie 11 800 zł brutto.

– Samym pracownikom niższe stawki rekompensują niższe koszty życia, co wskazali badani respondenci. Oceniają je jako niewysokie i pozwalające na satysfakcjonującą dystrybucję zarobków. Jest to jedna z najważniejszych zalet miasta przekładająca się bezpośrednio na wyższy poziom domowego budżetu mieszkańców – podkreśla Agnieszka Wójcik, Market Research Manager, Antal.

Podobnie wysoko ocenione zostały możliwości rozwoju zawodowego, które są w Łodzi obecnie duże, dzięki dynamicznemu rozwojowi łódzkiego biznesu. Respondenci wysoko oceniają również możliwości edukacyjne i życie kulturalne miasta. Dlatego też zapewne 15% badanych specjalistów i menedżerów dla atrakcyjnej oferty pracy rozważyłoby relokację do Łodzi. 17% respondentów pozostaje na ten moment niezdecydowanych.

Otoczenie biznesowe Łodzi

W raporcie „Łódź miastem nowych technologii” otoczenie biznesowe zostało przeanalizowane pod kątem infrastruktury, współpracy z administracją, a także oferty kulturalnej. W ocenie badanych infrastruktura w Łodzi zdecydowanie się poprawia. Zauważa się wzrost liczby nowoczesnych biurowców o wysokich standardach. Docenione zostały również remonty dróg i prace porządkujące, choć wskazywana jest konieczność dalszego rozwoju w tym kierunku. Wskazana została także poprawa komunikacji z innymi miastami m.in. dzięki remontom dworców kolejowych.

– Łódź to niewątpliwie najlepiej skomunikowane miasto w Polsce – leży u zbiegu autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S8, które razem będą pełnić funkcję obwodnicy miasta. Na ten rok zaplanowane jest oddanie dworca Łódź Fabryczna, a najpóźniej do 2023 roku zostanie zrealizowany również tunel średnicowy, łączący największe łódzkie dworce, który będzie też pełnić rolę metra – informuje Adam Pustelnik, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

– Potencjał inwestycyjny w Łodzi jest przez badanych pracodawców oceniany bardzo wysoko. Obecnie powstaje wiele nowych firm, co ma bezpośrednie przełożenie na dynamikę rozwoju. Respondenci jednomyślnie też twierdzą, że gdyby mieli rozważać po raz kolejny wybór miasta Łodzi jako lokalizacji inwestycji podjęliby decyzję o prowadzeniu biznesu w Łodzi – zaznacza Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

W ocenie łódzkich pracodawców sektora IT współpraca z administracją należy do bardzo udanych. Doceniana jest proaktywność miasta, chęć wspierania nowych inicjatyw i duża wiedza. Respondenci zwracają uwagę na coraz większą dostępność pracowników administracji publicznej online, a także udogodnienia, jakie niesie możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym. Jako zalety Łodzi jako miejsca zamieszkania wskazują organizację wielu festiwali, wydarzeń, bogatą ofertę teatrów, ale i rozwój restauracji, kawiarni, pubów, które łatwo można wykorzystywać również do integracji firmowych.

– Branża IT jest jedną z kluczowych branż dla rozwoju Łodzi, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że przedstawiciele branży tak dobrze widzą miasto, co widać w wynikach przeprowadzonych badań. Opinie mówiące o tym, że miasto jest atrakcyjne dla młodych ludzi szukających nowych, nieodkrytych miejsc, czy wskazanie na duże możliwości rozwoju zawodowego satysfakcjonują nas i pokazują, że dynamiczny rozwój biznesu w Łodzi zmierza w dobrym kierunku. Cieszy mnie, że nie tylko pracownicy, ale również firmy odkrywają potencjał oferty kulturalnej miasta i korzystają z jego uroków – mówi Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.

Wizerunek miasta

Wizerunek miasta zdecydowanie zmienia się. Pozytywne przemiany widoczne są zarówno w odpowiedziach badanych, jak i w analizie mediów.

Podczas badania przeprowadzona została analiza skojarzeń. Zaproponowaliśmy respondentom szereg przymiotników odnoszących się do miasta prosząc o wskazanie tych najbardziej pasujących do Łodzi. Najwięcej osób postrzega Łódź jako miasto zmieniające się (95%) – rozwijające się (68%), dynamiczne idące do przodu. To wystawia dobrą rekomendację miastu w kontekście jego przyszłego rozwoju. Łódź cały czas jest określana jako miasto biedne (63%), lecz bogate kulturowo (47%), kojarzy się również z modnym obecnie industrializmem (47%).

W ramach prac badawczych przeanalizowano również 341 materiałów prasowych wskazujących na Łódź w kategoriach biznesowych, rynku pracy, nowych inwestycji. 73% analizowanych publikacji miało wydźwięk pozytywny, 23% neutralny, a 5% negatywny.

– Chyba żadne miasto nie doświadczyło w ostatnich latach aż tak głębokich przemian. Energia, chęć do dialogu, otwartość sprawiają, że Łódź odznacza się najlepszymi europejskimi standardami – głębokim rozumieniem biznesu, otwartością na różnorodność, dbałością o kultur” – ocenia Agnieszka Wójcik, Market Research Manager, Antal.

Źródło: Antal