LOT został jednym z założycieli koalicji na rzecz zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków

10 lipca 2019, 15:30 Alert

Polskie Linie Lotnicze LOT wraz fundacjami Polska Innowacyjna, Teraz Polska, Fundacją im. Cichociemnych i Instytutem Myśli Schumana stworzyły koalicję na rzecz zniesienia wiz dla Polaków poprzez wprowadzenie Polski do programu Visa Waiver.

EMBRAER 195 fot. lot.com
EMBRAER 195 fot. lot.com

Polskiemu przewoźnikowi szczególnie zależy na ułatwieniu podróży biznesowych i turystycznych, dlatego też wraz ze swoimi partnerami rozpoczął akcję edukacyjną, której celem jest objaśnienie amerykańskiego procesu wizowego. Polsce cały czas nie udało się dołączyć do programu Visa Waiver, ze względu na to, że odsetek polskich obywateli, którym odmówiono w zeszłym roku wizy nieimigracyjnej B1/B2 turystycznej i biznesowej przekracza 3 procent. Sytuacja ta zresztą powtarza się rokrocznie. Rzecznik prasowy LOT tłumaczy, że dałoby się tego uniknąć i moglibyśmy podróżować bezwizowo, gdyby aplikujący nie popełniali błędów w swoich wnioskach:

– Z wizami do USA wiąże się wiele emocji i mitów, co powoduje, że Polska nadal jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, którego obywatele w podróży do USA potrzebują wiz. Możemy to zmienić! Naszym celem jest obalenie tych mitów i zachęcenie Polaków, by w ciągu nadchodzących kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde niewłaściwe aplikowanie kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie.

Do wspólnej akcji objaśniającej amerykański proces wizowy może włączyć się każda instytucja i firma.

Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uważa, że zniesienie wiz byłoby impulsem do wzrostu polsko-amerykańskiej wymiany handlowej, w szczególności zaś promocji polskich produktów w USA.

– Dla ambitnych polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby swoje produkty eksportować za granicę, nawiązanie bezpośrednich relacji z zagranicznymi partnerami jest pierwszym krokiem, a zdecydowanie łatwiej go wykonać, gdy mamy możliwość swobodnego podróżowania. Jestem przekonany, że wejście Polski do Visa Waiver zachęci wielu polskich producentów do rozpoczęcia rozmów i budowania relacji z amerykańskimi partnerami. Nie mam żadnych wątpliwości, że polskie firmy będą sobie znakomicie radzić w Stanach Zjednoczonych – dodał.

Polska nie jest pierwszym krajem, który w sposób oddolny poprzez kampanię społeczną stara się zmienić niekorzystne statystyki. Przed laty udało się to skutecznie między innymi w Czechach i Korei Południowej, właśnie poprzez różne kampanie informacyjne skierowane do obywateli.

Najczęstszym powodem, dla którego Polakom odmawia się przyznania amerykańskiej wizy jest wybór niewłaściwej kategorii wizy, na przykład osoby udające się do pracy w Stanach Zjednoczonych często aplikowały o wizę turystyczno-biznesową, nie były też w stanie przedstawić wiarygodnego planu swojej podróży. Wiele wniosków zawierało również błędy i nieścisłości.

Amerykańskim programem Visa Waiver, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków przystąpienia programu. Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt w USA do 90 dni w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych.

Polski przewoźnik LOT oferuje w tym momencie połączenie do czterech amerykańskich miast: Nowego Jorku, Chicago, Miami i Los Angeles.