Lotos: Elektromobilność i paliwa alternatywne symbolem odpowiedzialności i rozwoju

5 września 2018, 10:45 Alert

W czasach zwiększającej się świadomości ekologicznej, coraz większą rolę odgrywa trend elektryfikacji transportu. Elektromobilność, czyli całościowa koncepcja dotycząca pojazdów elektrycznych, a także paliwa alternatywne były tematem panelu dyskusyjnego Ministerstwa Energii na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

samochód elektryczny elektromobilność
fot. CC/pxhere.com

Zanieczyszczone powietrze w miastach stanowi bardzo poważny problem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE 33 leżą w Polsce. W niektórych miastach duża część zanieczyszczeń pochodzi właśnie z transportu. Dlatego elektromobilność to coraz mocniej widoczny trend wśród globalnych graczy na rynku energii i transportu.

Firmy przemysłu naftowego dostrzegają w elektryfikacji transportu wielki potencjał rozwojowy. Grupa LOTOS jest jednym z liderów sektora we wdrażaniu konceptu elektromobilności w Polsce. Projekt LEM (LOTOS Electro Mobility) to kompleksowy zespół działań, które zakładają budowę 12 stacji ładowania na trasie Trójmiasto-Warszawa, następnie zwiększenie tej liczby do 50 i objęcie tras przelotowych w Polsce. Grupa LOTOS wspiera również inne formy transportu niskoemisyjnego, służące wykorzystaniu paliw alternatywnych. W 2018 roku firma zainicjowała współpracę z władzami Gdyni oraz Wejherowa. Podpisane listy intencyjne zakładają realizację dostaw wodoru do zasilania autobusów z ogniwami paliwowymi.

W trakcie panelu, zatytułowanego „Czy elektromobilność i paliwa alternatywne są szansą na czystsze miasta?”, dyskutowano na temat szans zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza spowodowanych transportem publicznym i prywatnym. Szczególny nacisk położono na realne przedsiębiorców, które mogą przyczynić się do rozwoju niskoemisyjnego transportu w Polsce.

– Pod koniec trzeciego kwartału lub na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku trasę pomiędzy Trójmiastem a Warszawą będzie można przejechać samochodem elektrycznym dzięki punktom ładowania na stacjach LOTOS. Myślimy także szeroko o paliwach niskoemisyjnych, dlatego cieszę się, że powstają programy umożliwiające dofinansowanie rozwoju paliw alternatywnych – mówi Mateusz A. Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako paliwa, szczególnie w transporcie publicznym. Widząc możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych z funduszy unijnych, staramy się z nich skorzystać i zbudować infrastrukturę, która pozwoli wprowadzić na rynek wodór. Od dawna prowadzimy liczne projekty badawcze dotyczące wykorzystania wodoru i wiemy, że jest on paliwem bezpiecznym. W rafinerii w Gdańsku produkujemy kilkanaście ton wodoru na godzinę. 1% naszej produkcji rocznej wystarczyłby, żeby transport publiczny średniej wielkości miasta można było przestawić całkowicie na wodór. Dlatego też rozmawiamy z miastami, które myślą o transporcie wodorowym.

Elektromobilność jest również jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanej przez współpracujące ze sobą Ministerstwa Energii, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju oraz Środowiska. Przyjęty w 2017 roku dokument jest kluczowym drogowskazem rozwoju polskiej gospodarki.

Grupa LOTOS