Łotwa wspiera Litwę w krytyce białoruskiego projektu jądrowego

2 czerwca 2016, 14:45 Alert
Elektrownia atomowa w Temelinie

(The Baltic Course/Piotr Stępiński)

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powinna zwrócić szczególną uwagę na budowaną w Ostrowcu na Białorusi elektrownie jądrową – powiedział łotewski minister ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego Kaspars Gerhards podczas spotkania z dyrektorem generalnym MAEA Yukiya Amano.

– Dla Łotwy bardzo ważna jest wymiana informacji z państwami sąsiednimi o promieniowaniu oraz bezpieczeństwie jądrowym zwracając szczególną uwagę na te kraje, które posiadają bądź też budują lub zamierzają budować swoją elektrownie. Wzywam również MAEA do zwrócenia szczególnej uwagi i zapewnienia nadzoru nad budowaną, w odległości 110 km od łotewskiej granicy elektrowni w Ostrowcu – powiedział Gerhards.

Dyrektor generalny MAEA stwierdził, że Agencja nie może bezpośrednio ingerować w podejmowane przez poszczególne państwa decyzje, ale może wezwać je zapewnienia transparentności podejmowanych decyzji. Wobec tego poparcie polityczne w tych krajach jest bardzo ważne. Amano zapewnił Gerhardsa, że MAEA wyśle na Białoruś kilka zespołów ekspertów, którzy ocenią poziom bezpieczeństwa elektrowni w Ostrowcu.

Łotewski minister poinformował Amano o tym, że w 2020 roku zakończy się proces likwidacji znajdującego się poza Rygą reaktora badawczego. Odnosząc się do litewskiego projektu elektrowni jądrowej Visaginas stwierdził, że istotnym jest, aby wziąć pod uwagę jego ekonomiczne aspekty oraz rozwój regionalnego rynku energii elektrycznej z wzięciem pod szczególną uwagę standardów bezpieczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Przypomnijmy, że na początku marca premier Łotwy Māris Kučinskis obiecał wsparcie Litwy w sporze dotyczącym budowy elektrowni w Ostrowcu. Znajduje się ona tuż przy litewskiej granicy. Wilno zarzuca jej konstruktorom niedotrzymywanie standardów bezpieczeństwa. Domaga się od krajów regionu, w tym Polski, embarga na dostawy energii z tego obiektu.