Łupkowa rewolucja pozwoli na wzrost wydobycia gazu ziemnego

17 sierpnia 2016, 13:00 Alert

Amerykańska agencja, Energy Information Administration (EIA) w raporcie „Roczne perspektywy energetyczne 2016 r.” prognozuje, że wydobycie gazu na świecie wzrośnie z 9,6 mld m3 dziennie w 2015 r. do 15,6 mld m3 w 2040 r. Udział gazu łupkowego w ogólnym poziomie wydobycia „błękitnego paliwa” będzie stale rósł. Za 24 lata USA ¾ wydobycia gazu będzie stanowić surowiec eksploatowany z formacji łupkowych.

Odwiert. Fot. PGNiG
Odwiert. Fot. PGNiG

Rosnący poziom wydobycia gazu ziemnego w dużej mierze będzie efektem wzrastającego udziału gazu łupkowego. W 2015 roku wydobycie tego surowca wyniosło 1,1 mld m3 dziennie. Do 2040 r. eksploatacja gazu łupkowego wzrośnie do poziomu 4,7 mld m3.Coraz większy udział tego rodzaju surowca w wydobyciu „błękitnego paliwa” będzie zauważalny nie tylko w USA, lecz także w innych krajach, takich jak Kanada, Chiny, Argentyna, Meksyk i Algieria, które posiadają duże złoża gazu łupkowego technicznie możliwego do wydobycia. Wg EIA, wymienione wyżej kraje w 2040 r. mogą pokryć 70 proc. światowego wydobycia gazu z łupków.

W Stanach Zjednoczonych, wydobycie gazu łupkowego w 2015 r. stanowiło ponad połowę wydobycia gazu ziemnego. Wspomniany wyżej raport przewiduje ponad dwukrotny wzrost eksploatacji surowca do 2040 r. To znaczy, że ponad 70 proc. gazu w 2040 r. w USA będzie stanowił surowiec wydobywany z łupków.Oprócz kilku niekorzystnych zjawisk w sektorze łupkowym, raport pokazuje korzystny wpływ usprawnień technologicznych na koszty i wydajność. Wydobycie gazu i ropy z łupków w 2040 r. będzie o 50 proc. wyższe ze złóż bogatych, zmniejszy się o tyle samo ze złóż uboższych w ten surowiec.

Jeśli chodzi o pięć państw posiadających najbogatsze dostępne złoża gazu z łupków perspektywy są obiecujące. Kanada prowadzi eksploatację złóż łupkowych od 2008 r. Do 2040 r. gaz łupkowy będzie stanowić w tym kraju prawie 30 proc. całego wydobycia gazu.

Chiny były jednym z pierwszych krajów spoza Ameryki Północnej, które rozpoczęły komercyjną eksploatację gazu łupkowego. W ciągu ostatnich 5 lat Chińczycy wykonali ponad 600 odwiertów, w 2015 r. wydobywali ponad 14 mln m3 gazu dziennie. Przewiduje się, że w 2040 r. ponad 40 proc. całkowitej produkcji gazu w Chinach to będzie gaz z łupków. Chiny, zgodnie z przewidywaniami amerykańskiej agencji, będą drugim krajem na świecie po USA pod względem poziomu wydobycia tego rodzaju gazu.

W Argentynie wydobycie komercyjne gazu z łupków do końca 2015 r. było śladowe ale inwestycje zagraniczne w tym sektorze dynamicznie rosną. Wzrost wydobycia będzie wymagać bardzo dużej rozbudowy gazowej infrastruktury przesyłowej. Brakuje też platform wiertniczych oraz aparatury do szczelinowania, ale są już plany dużych dostaw wszelkich potrzebnych urządzeń. Przewiduje się, że wydobycie gazu z łupków w Argentynie do 2040 r. będzie stanowić ok. 75 proc. całkowitego wydobycia gazu ziemnego w tym kraju.

W Algierii rozpoczęto projekt pilotażowy dla gazu z łupków. Podjęto też prace legislacyjne ułatwiające inwestycje. Jednocześnie preferowane mają być krajowe spółki gazowe. Ma zostać także opracowany 20- letni plan inwestycyjny dla sektora gazu łupkowego. Wydobycie tego gazu ma stanowić w 2040 r. jedną trzecią całego wydobycia gazu w Algierii. Meksyk, który w 2040 r. zamierza 75 proc. krajowego gazu produkować z łupków, przewiduje udział w tej produkcji inwestorów zagranicznych Obecnie, Meksyk rozbudowuje krajową infrastrukturę przesyłową, aby zwiększyć znacząco import taniego gazu ze Stanów Zjednoczonych.

Energy Information Administration/Teresa Wójcik/Bartłomiej Sawicki