MAE: Spadają inwestycje w światową energetykę

17 lipca 2018, 12:15 Alert

W inwestycje w energetykę w skali całego świata spadły w ubiegłym roku o 2 proc. – wynika z opracowania Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency – IEA). Jak komentuje agencja inwestycje nie nadążają za celami bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwój.

Z danych przedstawionych przez IEA wynika, że globalne inwestycje energetyczne w 2017 roku pochłonęły kwotę 1,8 bln USD, co stanowi spadek o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ponad 750 mld USD trafiło do sektora energii elektrycznej, a 715 mld USD wydano na inwestycje w obszarze ropy i gazu.

Z raportu wynika również, że coraz większy udział w globalnych inwestycjach energetycznych stanowią te wspierane przez państwo. Udział globalnych inwestycji energetycznych napędzanych przez przedsiębiorstwa państwowe wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat do ponad 40 proc. w 2017 roku. Jak tłumaczy IAE wynika to prawdopodobnie z faktu, że przedsiębiorstwa państwowe są bardziej odporne na zawirowania rynkowe niż podmioty prywatne.

IEA zwraca jednocześnie uwagę, że wśród wszystkich inwestycji w sektorze energetycznym ponad 95 proc. opiera się obecnie na regulacjach i umowach gwarantujących przychody, a maleje liczba nowych projektów bazujących na zmiennych warunkach rynkowych.

Jak podaje IEA w 2017 r. światowe inwestycje w sektorze elektroenergetycznym spadły o 6 proc. do prawie 750 mld USD w 2017 r. Według agencji główny powód tego stanu rzeczy, to 10-procentowy spadek liczby oddanych do użytku nowych mocy wytwórczych. Połowa spadku wynikała z mniejszej liczby elektrowni węglowych przekazanych do eksploatacji w Chinach i Indiach. Natomiast inwestycje w moce wytwórcze zasilane gazem wzrosły o blisko 40 proc. W raporcie zwrócono również uwagę na spadającą ilość statecznych decyzji inwestycyjnych odnośnie elektrowni węglowych. Spadek trwa drugi rok z rzędu i liczba ostatecznych decyzji inwestycyjnych dla tego typu źródeł zmniejszyła się do poziomu jednej trzeciej z 2010 roku.

Jak wskazano w raporcie IEA w ubiegłym roku odnotowano też spadek inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną – o 3 proc. Agencja zaznacza przy tym, że o ile inwestycje w efektywność energetyczną wykazały jeden z najsilniejszych wzrostów w 2017 r., to nie wystarczyło to, by zrównoważyć spadek inwestycji w OZE. IEA zwraca przy tym uwagę, że inwestycje w odnawialne źródła energii, które stanowiły dwie trzecie wydatków na wytwarzanie energii, spadły o 7 proc. w 2017 r. Jednocześnie agencja wyraża obawy, że istnieje ryzyko, że w tym roku inwestycje w tych obszarach ulegną dalszemu spowolnieniu. r. Wynika to między innymi ze zmiany polityki wsparcia dla instalacji fotowoltaiki w Chinach. Jak wyjaśnia IEA ze względu na fakt, że Chiny mają ponad 40 proc. udział w globalnych inwestycjach w PV, zmiany w polityce tego kraju mają globalne implikacje.

CIRE.PL