Magazyny energii mogą być szansą dla wysp

29 sierpnia 2018, 06:45 Alert

Na pięciu zamieszkałych wyspach z archipelagu Scilly, położonego w Wielkiej Brytanii, zainstalowano pierwsze magazyny energii małej pojemności. Magazyny posłużą do przetestowania zintegrowanego systemu zarządzania energią dla wysp, bazującego na odnawialnych źródłach energii.

Źródło: WikiCommons

Instalacja magazynów stanowi część większego projektu – The Isles of Scilly Smart Energy Islands, realizowanego przez Hitachi Europe Ltd., który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 8,6 mln funtów. Całkowita wartość projektu wynosi 10,8 mln funtów.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań dla wysp, które borykają się z zaopatrzeniem mieszkańców w energię elektryczną. Problem ten dotyczy głównie małych, odosobnionych wysp. Na wielu takich wyspach zaopatrzenie mieszkańców w prąd realizowane jest dzięki generatorom diesla, co finalnie jest rozwiązaniem drogim dla odbiorców oraz oddziałującym negatywnie na środowisko.

Projekt, który jest implementowany w Scilly, zakłada do 2025 roku: obniżenie rachunków za energię elektryczną o 40%, pokrycie 40% zapotrzebowania na energię z OZE, 40-procentowy udział pojazdów niskoemisyjnych. Osiągnięcie celów będzie możliwe dzięki instalowaniu małych magazynów energii, które pozwolą lepiej wykorzystać instalacje OZE poprzez bilansowanie produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną. Dodatkowo w domach instalowane będą powietrzne pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Ponadto stworzona zostanie infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, połączona z całym systemem. Systemy oraz ich instalacja są realizowane przez firmę Moixa. Pilotażowe wdrożenie na wyspach Scilly pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w innych miejscach.

Wyspy Scilly są oddalone o ponad 45 km od głównej części Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy nie mają dostępu do gazu, a ich zapotrzebowanie na energię realizowane jest w oparciu o importowane paliwa kopalne. Jednocześnie gospodarka na wyspach zdominowana jest przez rolnictwo i turystykę, przez co pensje mieszkańców są niewielkie. W połączeniu z wysokimi kosztami za energię skutkuje to jednym z największych wskaźników ubóstwa energetycznego w UK (ponad 22% gospodarstw domowych).

Na wyspach moc zainstalowana OZE (głównie PV) wynosi obecnie 270 kW. Projekt zakłada montaż paneli PV o mocy prawie 450 kW, co pozwoli obniżyć ceny energii i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Moixa.com/Smart Island/Martyna Lis