Maleją wydobycie i zyski Gazpromu

15 listopada 2016, 06:15 Alert

Rosyjski Gazprom notuje spadek wydobycia węglowodorów i zysków z ich sprzedaży. Eksport do Turcji także spada, za to rosną dostawy do Europy.

Spada wydobycie węglowodorów 

Gazprom dokonuje kolejnej korekty prognozy poziomu wydobycia ropy naftowej na 2016 rok. W opublikowanym przez koncern raporcie za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku mowa jest o tym, że w porównaniu z 2015 rokiem prognozowany spadek wydobycia wyniesie 2,1 procent i osiągnie poziom 409,8 mld m3.

Logo Gazpromu. Fot. Gazprom
Logo Gazpromu. Fot. Gazprom

Pod koniec października rosyjskie ministerstwo energetyki twierdziło, że zmniejszenie prognozy wydobycia przez Gazprom jest związane z trwającym od pewnego czasu wzrostem udziału niezależnych podmiotów na rynku. Ministerstwo podkreśla, że w perspektywie średnioterminowej nie spodziewa się deficytu gazu na rynku wewnętrznym.

W raporcie za pierwsze półrocze 2016 roku Gazprom prognozował zmniejszenie wydobycia o 0,4 procent do 417,2 mld m3. Wcześniej przedstawiciel spółki Wsiewołod Czerepanow mówił dziennikarzom, że w tym roku poziom wydobycia nie będzie niższy od tego z 2015 roku, ale wyniesie mniej niż w planie zatwierdzonym na 452 mld m3. Przy czym w porównaniu z 2015 rokiem w 2016 roku łączne wydobycie surowca w Rosji może spaść o 2,3 procent do 627,4 mld m3.

Na koniec 2015 roku wydobycie Gazpromu osiągnęło historyczne minimum – 418,479 mld m3. Natomiast w 2014 roku wyniosło ono 443,9 mld m3.

Spada zysk

Jednocześnie w opublikowanym raporcie rosyjski koncern poinformował, że w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym zysk netto za gaz sprzedany przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku spadł o 2,2 razy. Przychody spadły o 1,1 raza do 2,78 bln rubli. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 1,2 razy do 1,84 bln rubli.

Przypomnijmy, że w opublikowanym w sierpniu raporcie za pierwsze półrocze Gazprom znacząco zmniejszył swój zysk netto i to mimo zwiększenia wolumenu dostaw gazu do europejskich odbiorców. Spółka odczuwa skutki spadku cen surowców energetycznych. W warunkach ograniczonych możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, ze względu na sankcje wobec Rosji, może odbić się to na tempie realizacji projektów infrastrukturalnych, takich jak gazociągi Siła Syberii, Nord Stream 2 czy Turkish Stream.

Spadek eksport do Turcji, rośnie do Europy

W porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Turcji o 12,4 procent do 17,097 mld m3. W 2015 roku wyniosły one 27,015 mld m3, co praktycznie odpowiada wolumenowi przesłanemu w 2014 roku.

Prywatne spółki tureckie otrzymują surowiec poprzez Gazociąg Transbałkański, natomiast państwowy Botas poprzez gazociąg Blue Stream, który biegnie po dnie Morza Czarnego. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku Gazprom zmniejszył dostawy surowca do Turcji o 8,2 procent do 11,9 mld m3.

W przypadku dostaw do Europy Zachodniej, w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, między styczniem a wrześniem 2016 roku wzrosły one o 8,8 procent do 103,25 mld m3. Najwięcej gazu trafiło do Niemiec – 34,265 mld m3, do Włoch – 18,3 mld m3, do Turcji – 17,097 mld m3 oraz do Wielkiej Brytanii – 13,169 mld m3.

W tym czasie do Europy Środkowo-Wschodniej dostarczono 23,039 mld m3 paliwa. W tym do Polski – 8,314 mld m3, do Węgier – 4,309 mld m3, do Czech – 3,309 mld m3, na Słowację – 2,733 mld m3, do Bułgarii – 2,233 mld m3, do Serbii – 1,132 mld m3. Do każdego z pozostałych państw regionu (Rumunii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii) sprzedano mniej niż 1 mld m3.

Gazprom zanotował wzrost dostaw LNG o 0,8 procent do 3,568 mld m3.

RIA Novosti/Prime