MAP: Wysokie ceny gazu utrzymają się przez kolejne lata

10 stycznia 2022, 13:00 Alert

Ceny gazu ziemnego pozostaną na wysokim poziomie nie tylko w obecnym sezonie grzewczym, ale także wiosną i latem 2022 roku, co wiąże się z dużym prawdopodobieństwem ponownych wzrostów zimą roku 2022 i utrzymania ich w kolejnych latach, poinformowało ministerstwo aktywów państwowych (MAP).

Rury Baltic Pipe
Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

Ile będzie kosztować gaz?

– Wyjątkowość obecnej sytuacji i trudny do określenia horyzont czasowy zaburzeń na rynkach energetycznych i gazowych Unii Europejskiej powodują, że nie tylko obecnym sezonie grzewczym, ale również na okres wiosenny i letni 2022 roku ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie, co oznacza duże prawdopodobieństwo ponownych istotnych wzrostów cen zimą roku 2022 i utrzymania się ich w kolejnych latach – napisał resort, wskazując na potrzebę przyjęcia przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

– Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest możliwe prognozowanie momentu zakończenia trwającego kryzysu oraz wielkości i skali bezpośrednich oraz pośrednich skutków społeczno-gospodarczych, które od początku sezonu grzewczego 2021/2022 odczuwają zarówno przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, mieszkańcy budynków wielolokalowych, jak i pozostali odbiorcy gazu, w szczególności odbiorcy wrażliwi tacy jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, czy instytucje kultury – czytamy także.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazano „zwiększony popyt na gaz w Europie i Azji i jednoczesną obniżoną podaż błękitnego paliwa ze strony głównych dostawców, przede wszystkim z Rosji”, powodujący, że „ceny gazu ziemnego na giełdach światowych, jak i europejskich, w tym na polskiej Towarowej Giełdzie Energii odnotowują drastyczny, bezprecedensowy wzrost cen”.

– Na ekstremalnie wysoki poziom cen gazu w Unii Europejskiej wpływa w dużej mierze strategia rosyjskiego Gazpromu polegająca na wstrzymaniu dostaw spotowych do państw Unii Europejskiej, rezygnacji z wykorzystania wolnych mocy istniejących tras tranzytowych (gazociąg jamalski, gazociąg braterstwo), a także wytłoczeniu magazynów Gazpromu w Unii Europejskiej bez odbudowania poziomu zapasów przed sezonem zimowym – podało MAP.

ISB News/Michał Perzyński