Polska chce wodnego połączenia z Czechami. Trwają rozmowy

6 lipca 2017, 16:00 Alert

Strona polska rozmawia z Czechami na temat połączenia z Odrzańską Drogą Wodną – powiedział w środę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.
Przyjęte przez rząd w ub.r. założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. zakładają, że do 2030 r. zostanie m.in. przywrócona międzynarodowa klasa żeglowności na całej długości Odry. Jednym z priorytetów jest także włączenie w europejską sieć dróg wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Fot. Wikimedia Commons

„W ramach Grupy Wyszehradzkiej podpisaliśmy 31 stycznia br. bardzo ważne memorandum ws. przygotowania propozycji korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba” – powiedział Materna na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. „Rozmawiamy ze stroną czeską ws. połączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej. Czesi rozpoczęli studium wykonalności i my udostępniamy w ramach porozumienia wszystkie dane dotyczące (połączenia-PAP) Koźle ze stroną czeską” – dodał.

„Staramy się ściągnąć do tego Słowację, by także ona przystąpiła do tego studium wykonalności w niedalekiej przyszłości tak, żeby – mam nadzieję za rok – powstał komitet Odrzańskiej Drogi Wodnej, aby następnie w 2023 r. można było podczas rewizji UE przystąpić do TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE)” – kontynuował Materna. Wyraził także nadzieję, że do TEN-T zostanie włączona również Wisła.

Wiceminister powiedział także, że za kilka tygodni ma być ogłoszony przetarg na wykonanie studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jak dodał, analogiczne studium najpóźniej do września ma powstać także dla Wisły.

Materna poinformował także, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potrzebuje funduszy na realizację wyznaczonych celów, której miałby służyć fundusz żeglugi śródlądowej. Według jego zapowiedzi, niedługo do laski marszałkowskiej trafi projekt ustawy w tej sprawie.

Jeden z gości pytał Maternę, kiedy przygotowane zostaną plany rozwoju żeglugi śródlądowej na rzekach szczególnego znaczenia. „Zgodnie z harmonogramem jest to pierwszy kwartał 2020 r.” – odpowiedział Materna.

Ministerstwo planuje, aby po 2021 r. na Odrze mogła odbywać się regularna żegluga barek – powiedział także Materna.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja zobowiązuje Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T. Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T główne drogi wodne muszą mieć parametry IV klasy żeglowności; chodzi m.in. o głębokość tranzytową na szlaku minimum 2,5 metra.

Polska Agencja Prasowa