Wiceministrowie środowiska Polski i Niemiec spotkali się w Berlinie

16 stycznia 2019, 14:00 Alert
berlin niemcy
Berlin. fot. pixabay.com

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek spotkał się dziś z Jochenem Flasbarthem, niemieckim sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Rozmowy bilateralne miały miejsce w Berlinie podczas Agrarkongresu poświęconego bioróżnorodności i rolnictwu.

Obecnie o dobrych stosunkach Polski i Niemiec w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska, świadczy intensywność współpracy resortów środowiska oraz kontaktów na różnym szczeblu. W trakcie spotkania obaj ministrowie podsumowali niedawny szczyt klimatyczny w Katowicach.

„Współpraca dwustronna między Polską a Niemcami w dziedzinie ochrony środowiska jest prowadzona regularnie i w sposób efektywny. Dlatego pragnę również podziękować za niemieckie wsparcie w pracach nad pakietem katowickim (Katowice Rulebook) w trakcie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP24. Odnieśliśmy wspólnie wielki sukces” – powiedział wiceminister Mazurek.

„Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać na temat rezultatów tego wydarzenia i dalszych kroków w negocjacjach klimatycznych” – dodał.

Podczas obustronnych rozmów delegacje wymieniły się także informacjami i doświadczeniami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2017 r. wprowadzono w Polsce jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całym kraju.

Z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym rozporządzenie zwiększa poziomy osiąganego w Polsce poziomu recyklingu. Zdajemy sobie sprawę z wyzwania jakim jest realizacja zobowiązań UE do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych” – mówił wiceminister.

Jednocześnie wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił, że rokrocznie Polska osiąga coraz wyższe poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Priorytetem jest aktualnie osiągnięcie wymaganego celu 50% recyklingu w 2020 r.

Ministerstwo Środowisko