Mazurek: Spalanie odpadów to działanie wbrew gospodarce o obiegu zamkniętym

20 marca 2019, 12:45 Alert

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w Konferencji Paliwa z odpadów w Katowicach. Podczas swojego wystąpienia odniósł się między innymi od kwestii spalania odpadów i produkcji paliw z odpadów.

Podczas spotkania wiceminister Mazurek podkreślił, że w rozumieniu polityki gospodarki o obiegu zamkniętym odpady są potencjalnym zasobem, a w tym kontekście ich unieszkodliwianie powinno być potraktowane jako utrata zasobów.

Jak zaznaczył gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami. „W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a te już wytworzone odpowiednio zagospodarować, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling” – dodał.

Wiceminister przypomniał również, że Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 wskazuje m.in. na konieczność ograniczenia masy odpadów komunalnych i pochodzących z ich przetworzenia kierowanych do instalacji termicznego przekształcania do poziomu 30 proc. do 2020 r. i w latach następnych w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Jak wyjaśnił wynika to z konieczności osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych, który ma wynieść 50 proc. w 2020 r. oraz 65 proc. w 2035 r.).

Wiceminister Mazurek zwrócił też uwagę, że ustalona już na poziomie UE definicja recyklingu nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa. „Spalanie odpadów lub produkcja paliw z odpadów to procesy, które nie przyczynią się do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych” – podkreślił wiceminister środowiska. „Spalanie odpadów nie może być kierunkiem, w którym podążać powinna gospodarka odpadami komunalnymi. Powinno ono stanowić jedynie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami” – dodał.
CIRE.pl