ME: Wpłynęło ponad 7 tys. wniosków o rekompensatę za utracony deputat węglowy

25 lutego 2019, 14:00 Alert

Ponad 7 tys. wniosków o 10-tysięczną rekompensatę za utracone prawo do bezpłatnego węgla przyjęły dotąd spółki, które od początku czerwca będą wypłacać to świadczenie z budżetowych środków – poinformował w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Węgiel. Fot. Wikimedia Commons
Węgiel. Fot. Wikimedia Commons

Przypomniał, że wnioski o rekompensaty, przysługujące na podstawie specjalnej ustawy grupie ponad 24 tys. osób, są przyjmowane od 22 stycznia do 23 kwietnia. W pierwszej połowie marca, na półmetku przyjmowania wniosków, resort energii zamierza podsumować dotychczasowy przebieg akcji i zachęcić pozostałych uprawnionych, by złożyli wnioski. Na razie złożyła je niespełna trzecia część uprawnionych.

„Mamy już prawie półmetek składania wniosków, czas biegnie. Jeśli ktoś +zaspał+ chcielibyśmy przypomnieć mu o terminie składania wniosków” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom Tobiszowski. Ocenił, że akcja przyjmowania wniosków przebiega bardzo sprawnie, choć resort spodziewał się większej ilości wnioskujących już w pierwszym okresie przyjmowania dokumentów.

„Uważam, że jeszcze są rezerwy, na pewno wniosków powinny być powyżej 10 tys.” – ocenił wiceszef resortu energii, zapowiadając w najbliższych tygodniach konferencję prasową na temat procesu przyjmowania wniosków. Najwięcej przyjęła ich dotąd Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

Ilość uprawnionych do rekompensaty jest obecnie dziesięciokrotnie mniejsza niż w przypadku podobnej ustawy z roku 2017 r. (wówczas świadczenie wypłacono grupie ponad 200 tys. osób – PAP), a ustawodawca wyznaczył trzymiesięczny termin, by wszyscy uprawnieni mogli spokojnie złożyć wniosek. Długi okres przyjmowania wniosków ma pozwolić m.in. na to, by osoby uprawnione zdążyły otrzymać wymagane zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy inne dokumenty. Ustawa nie przewiduje możliwości składania wniosków po terminie – spóźnione wnioski nie będą rozpatrzone.

Uprawnienie do świadczenia na mocy obecnej ustawy ma ponad 24 tys. osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy – głównie wdowy i sieroty po górnikach. Wnioski są przyjmowane w dni robocze, w 18 punktach, uruchomionych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka. Szacuje się, że nawet trzy czwarte uprawnionych do świadczenia (ok. 18 tys. osób) może złożyć wnioski w sześciu punktach uruchomionych przez SRK.

Na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz spółek wypłacających świadczenie są szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do rekompensat – dostępny jest m.in. wzór wniosku o rekompensatę oraz wzór oświadczenia, wymaganego przy składaniu wniosku.

Na mocy obowiązującej ustawy, rekompensaty przysługują m.in. wdowom, wdowcom i sierotom po pracowniku, emerycie lub renciście, mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom pobierającym zamiast swojej emerytury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, oraz osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego.

Osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalni Kazimierz-Juliusz powinny złożyć wnioski w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a osoby korzystające wcześniej z węgla w spółkach Tauron Wydobycie, Bogdanka i JSW – we właściwych przedsiębiorstwach. Na rekompensaty budżet państwa przeznacza ponad 240 mln zł.

Polska Agencja Prasowa