PTEZ: Mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców

14 lutego 2023, 07:20 Ciepłownictwo

– Uchwalenie ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła jest bardzo dobrą informacją dla odbiorców końcowych w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego, spowodowanej aktualną sytuacją geopolityczną, która wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nie tylko energii elektrycznej, ale i ciepła – mówi Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Elektrociepłownia Kraków. Fot. PGE
Elektrociepłownia Kraków. Fot. PGE

Ósmego lutego zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, której wprowadzenie spowoduje, że od pierwszego marca 2023 roku maksymalna cena dostawy ciepła dla odbiorców końcowych nie będzie mogła wzrosnąć powyżej 40 procent względem cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022 roku, obliczonych indywidualnie dla każdej grupy taryfowej w ramach systemu ciepłowniczego przez prezesa URE.

Różnica pomiędzy tą ceną dostawy ciepła a ceną ciepła wynikającą z taryfy zostanie pokryta z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowelizacja ustawy jednocześnie modyfikuje w tym zakresie mechanizm rekompensat za ciepło, który funkcjonował od pierwszego października 2022 roku.

– Uchwalenie ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia podwyżek cen ciepła jest bardzo dobrą informacją dla odbiorców końcowych w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego, spowodowanej aktualną sytuacją geopolityczną, która wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nie tylko energii elektrycznej, ale i ciepła – komentuje Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

– Istotne są również zaprojektowane zmiany w samym mechanizmie i jego rozliczeniu, które ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym realizację procesów związanych z rozliczaniem tzw. wyrównań. Bardzo cieszymy się także z wprowadzonej zmiany wydłużającej możliwość stosowania art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców – dodaje. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Jeziorowska: Tylko część ciepłownictwa zazieleni się tak szybko, jak chcieliby autorzy Fit for 55 (ROZMOWA)