Pod koniec roku wystartuje mechanizm XBID na polskich połączeniach transgranicznych

13 czerwca 2019, 11:15 Alert

W środę minął rok od uruchomienia systemu XBID, integrującego 12 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego (intra-day). Wdrożenie mechanizmu XBID na połączeniach transgranicznych w kolejnych siedmiu krajach – w tym w Polsce – jest przewidywane w IV kwartale 2019 r.

Projekt XBID jest prowadzony wspólnie przez europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych i NEMO, czyli wyznaczonych operatorów rynku energii.

Mechanizm XBID umożliwia uczestnikom rynku zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy, do 1 godziny przed czasem dostawy energii elektrycznej. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej, w ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Możliwość zmiany pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym przed dostawą ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania lub generacji, np. OZE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapowiadają, że w związku z prowadzeniem prac nad wdrożeniem mechanizmu XBID w Polsce, w najbliższym czasie rozpoczną aktualizowanie IRiESP, celem uwzględnienia w niej zasad dotyczących funkcjonowania XBID. Jak informuje operator wdrożenie mechanizmu XBID na polskich połączeniach transgranicznych jest przewidywane w IV kwartale 2019 r. Oprócz naszego kraju w tym terminie mechanizm ma być wdrożony połączeniach transgranicznych dla rynków dnia bieżącego: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumuni i Słowenia.

Mechanizm funkcjonuje już w Belgii, Danii, w Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, na Łotwie, Litwie, w Norwegii, Holandii, Austrii, Portugalii, Szwecji i Hiszpanii.

W Polsce w ten projekt zaangażowana jest też Towarowa Giełda Energii, która w pod koniec maja poinformowała o podpisaniu umowy na dostawę aplikacji umożliwiającej zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego energii elektrycznej w modelu XBID. TGE została członkiem projektu rynku dnia bieżącego w modelu XBID w czerwcu 2018 r. i obecnie Giełda prowadzi pierwsze testy oraz przygotowania techniczne do operacyjnego przyłączenia się do projektu, co ma nastąpi w czwartym kwartale 2019 r.

CIRE.pl