Meksyk chce dołączyć do Międzynarodowej Agencji Energetycznej

17 listopada 2015, 11:29 Alert

(Międzynarodowa Agencja Energetyczna)

Meksykański minister energetyki Pedro Joaquín Coldwell złożył już w tej sprawie stosowny wniosek na ręce dyrektora wykonawczego Agencji Fatiha Birola. 

– Cieszę się, że Meksyk, jako członek G20 i znaczący producent energii podjął ten krok – mówił Birol podczas konferencji prasowej. – Stwarza to doskonałą okazję dla Międzynarodowej Agencji Energetycznej do wzmocnienia więzi z tym krajem. Otwiera też drzwi do większego zaangażowania w całej Ameryce Łacińskiej. Jest to kluczowy krok na drodze do naszego celu, jakim jest budowanie prawdziwie globalnej, międzynarodowej organizacji energetycznej – dodał.

Z kolei meksykański minister powiedział, że „członkostwo w organizacji daje pole do rozwoju, i możliwość stworzenia globalnych sieci współpracy, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i dbania o środowisko, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.