Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi oznaczenia dla aut elektrycznych

12 lutego 2018, 14:15 Alert
Elektromobilność OZE
Fot. BiznesAlert.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności ministerstwo infrastruktury przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu o oznaczaniu pojazdów. Projekt nowelizacji przepisówzostał opublikowany w ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Jak uzasadnia MI konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia o rejestracji i oznaczaniu pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych jest związana z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ustawa wprowadza między innymi nalepki, które mają być umieszczane na przedniej szybie pojazdu dla oznaczenia pojazdu napędzanych gazem ziemnym, energią elektryczną i wodorem. Nalepki te będą uprawniały użytkowników pojazdów nimi oznaczonych do korzystania z przywilejów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W przygotowanym przez MI projekcie rozporządzenia określono wzory nalepki dla oznaczenia: pojazdów elektrycznych (oznaczonych skrótem EE), napędzanych wodorem (H), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG). Jednocześnie uwzględniając przepisy międzynarodowe pozostawiono stosowany dotychczas wzór nalepki służący do oznaczania autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz uzupełniono przepisy o wzór nalepki do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Oznaczenia pojazdów. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/CIRE

Nalepki dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem mają być wydawane okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Po tym czasie dla oznaczenia tych pojazdów mają być stosowane wyróżniające je tablice rejestracyjne, których wzór ma zostać określony w odrębnym rozporządzeniu.

Rozporządzenie w zakresie dotyczącym wzoru nalepek do oznaczania pojazdów napędzanych energią elektryczną i wodorem ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r., a w zakresie wzoru nalepek dla oznaczania pojazdu napędzanego gazem ziemnym po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy o elektromobilności paliwach alternatywnych. W zakresie wzoru nalepki do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

CIRE.pl