Microsoft i Halliburton chcą zmienić branżę naftową i gazową

24 sierpnia 2017, 07:00 Alert

Firmy Microsoft i Halliburton rozpoczęły strategiczne partnerstwo dotyczące wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w przemyśle związanym z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej oraz gazu. Chodzi m.in. o uczenie maszynowe, rozszerzoną rzeczywistość i błyskawiczne tworzenie zaawansowanych modeli.

Ropa naftowa
Firmy mają oferować zaawansowane technologie, przydatne np. przy poszukiwaniu złóż(fot. Pixabay/CC)

Bazą dla nowych rozwiązań ma być Microsoft Azure, czyli popularny system usług opartych na chmurze. Dzięki niemu firmy nie muszą kupować np. nowych serwerów, lecz korzystają z mocy obliczeniowej Azure. Współpraca Halliburtona, jednej z największych na świecie firm branży wydobywczej, oraz giganta informatycznego Microsoft ma doprowadzić do lepszego dostosowania istniejących w Azure narzędzi do potrzeb przemysłu naftowego i gazowego oraz stworzenia nowych programów. Chodzi np. o zastosowanie uczenia maszynowego przy opisywaniu, modelowaniu i tworzeniu symulacji budowy złóż, tworzenie interaktywnych aplikacji oraz przygotowywanie wizualizacji zawierających elementy rozszerzonej rzeczywistości.

Nowoczesne technologie

Pierwszą inicjatywą było wprowadzenie do Azure usługi DecisionSpace 365. Pozwala ona na pobieranie i analizowanie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z podłączonych do sieci urządzeń na polach naftowych. Firmy zapowiadają, że to i inne rozwiązania pozwolą na obniżenie kosztów poszukiwania złóż. Zaawansowane algorytmy pozwolą także na odkrycie głęboko położonych surowców.

Halliburton ma także korzystać z Microsoft Azure przy wdrażaniu swojej usługi iEnergy, która pozwala na przekazywanie danych z miejsc wydobycia surowców do biur.

Offshore Magazine