Mikołaj Wild – nowy wiceminister w resorcie skarbu

30 listopada 2015, 16:46 Alert
Beata Szydło

(Ministerstwo Skarbu Państwa)

Premier Beata Szydło powołała Mikołaja Wilda na podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Mikołaj Wild urodził się 4 kwietnia 1976 roku w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych.

Mikołaj Wild był od lutego 2015 roku dyrektorem Departamentu Studiów i Analiz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie od 2013 roku jest Przewodniczącym Sekcji Prawa Ustrojowego.

W latach 2003–2006 był zatrudniony w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2006 r. mianowany na stanowisko Radcy, a w 2009 r. – na stanowisko Starszego Radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Występował w wielu postępowaniach sądowych m.in. w ponad stu sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, w sprawach dotyczących konsolidacji sektora energetycznego, otwartych funduszy emerytalnych, wdrażania prawa europejskiego, w sprawach o roboty budowlane, sprawach reprywatyzacyjnych, czy też postępowaniach grupowych. Współuczestniczył w przygotowywaniu stanowiska rządu w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również w pracach legislacyjnych poświęconych organizacji wymiaru sprawiedliwości.