Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs dla klastrów energii

21 sierpnia 2017, 06:15 Alert
Biogazownie

Resort energii ogłosił konkursu w ramach którego chce wyróżnić specjalnym certyfikatem klastry energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju.

Jak informuje ministerstwo w konkursie zostaną wyróżnione te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategie rozwoju obszaru swojej działalności. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać m.in. lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Wyróżnione klastry mają otrzymać specjalny certyfikat pilotażowego klastra energii. Mają być one również włączone w działania ME w zakresie wymiany doświadczeń w ramach klastrów oraz promocji dobrych praktyk.

Termin składania wniosków konkursowych upływa z końcem września.

Ministerstwo Energii