MK mówi o zaangażowaniu społeczności lokalnych w transformację energetyczną

24 września 2020, 17:15 Alert
1460×616
Fot. Ministerstwo Klimatu

Doceniamy inicjatywę Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednak zwiększenie celów klimatycznych powinno iść w parze z odpowiadającym tym ambicjom wsparciem dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją- zaznaczył podczas webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W rozmowie o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wiceminister podkreślał, że wsparcie powinno mieć charakter długoterminowy, wykraczający poza perspektywę finansową 2021 – 2027. Ma też stanowić zachętę do podjęcia wysiłku transformacyjnego, szczególnie w obszarach chrakteryzujących się wysokim zatrudnieniem w wydobyciu paliw kopalnych. Konieczność zapewnienia odpowiednich środków wynika z faktu, że potrzeby inwestycyjne Polski związane z obecnym celem redukcyjnym, wynoszą aż 240 mld euro, co oznacza, że są dwukrotnie wyższe od średniej unijnej.

W trakcie webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił też znaczenie, jakie w procesie dążenia do neutralności klimatycznej, odgrywają Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji. – Chcemy by społeczności lokalne mogły w jak największym stopniu partycypować w kreowaniu inicjatyw i projektów w ramach terytorialnych planów. Planujemy wspierać regiony m.in. poprzez zapewnienie zewnętrznego wsparcia eksperckiego. Zachęcamy też do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami- mówił o wiceminister.

Ministerstwo Klimatu/Michał Perzyński