Resort środowiska przygotowuje się do COP24

28 lutego 2018, 10:15 Alert

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, otworzył 27 lutego 2018 r. pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji Konferencji COP24. Jego zadaniem jest koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 24. sesji największej i najważniejszej globalnej konferencji ONZ dotyczącej polityki klimatycznej.

fot. pixabay.com

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

W spotkaniu uczestniczyli także Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Otwierając spotkanie, minister Henryk Kowalczyk podkreślił: – Szczyt COP24 to niezwykle ważne wydarzenie dla Polski. Spodziewamy się blisko 40 tys. delegatów, w tym wielu głów państw. Organizacja konferencji klimatycznej to dla Polski ogromne wyzwanie zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym. Jestem jednak przekonany, że sprostamy wszystkim zadaniom.

Zespół ds. organizacji Konferencji COP24

Zespół został utworzony na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, a także wojewoda śląski, prezydent Miasta Katowice oraz członek zarządu związku metropolitalnego.

W trakcie spotkania uczestnicy poruszyli już najbardziej kluczowe zagadnienia związane z organizacją Konferencji COP24, w tym kwestie protokołu dyplomatycznego, bezpieczeństwa delegatów oraz zapewnienia obsługi transportowej.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Ministerstwo Środowiska