font_preload
PL / EN
Alert 28 lutego, 2018 godz. 10:15   
REDAKCJA

Resort środowiska przygotowuje się do COP24

ziemia klimat środowisko fot. pixabay.com

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, otworzył 27 lutego 2018 r. pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji Konferencji COP24. Jego zadaniem jest koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 24. sesji największej i najważniejszej globalnej konferencji ONZ dotyczącej polityki klimatycznej.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

W spotkaniu uczestniczyli także Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Otwierając spotkanie, minister Henryk Kowalczyk podkreślił: – Szczyt COP24 to niezwykle ważne wydarzenie dla Polski. Spodziewamy się blisko 40 tys. delegatów, w tym wielu głów państw. Organizacja konferencji klimatycznej to dla Polski ogromne wyzwanie zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym. Jestem jednak przekonany, że sprostamy wszystkim zadaniom.

Zespół ds. organizacji Konferencji COP24

Zespół został utworzony na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, a także wojewoda śląski, prezydent Miasta Katowice oraz członek zarządu związku metropolitalnego.

W trakcie spotkania uczestnicy poruszyli już najbardziej kluczowe zagadnienia związane z organizacją Konferencji COP24, w tym kwestie protokołu dyplomatycznego, bezpieczeństwa delegatów oraz zapewnienia obsługi transportowej.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Ministerstwo Środowiska